English Italiano Deutsch Español Français Português Русский 日本語 中国 الإنجليزية हिन्दी 한국의Global Acronyms

Acronyms with EDUKACJI

Acronyms with EDUKACJIDefinitionLanguageCategory
CEIZCentrum Edukacji I Zarzadzania Acronym in PolishGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
EREOEuropejski Rok Edukacji Obywatelskiej Acronym in PolishGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
FERKFundacja Edukacji Rynku Kapita Acronym in PolishGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
KNEMKOLO NAUKOWE EDUKACJI MIEDZYKULTUROWEJ Acronym in PolishGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
LCEZLubelskie Centrum Edukacji Zawodowej Acronym in PolishGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
PCENPodkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli Acronym in PolishGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
PFEEPolskie Forum Edukacji Europejskiej Acronym in PolishGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
PCEZPowiatowe Centrum Edukacji Zawodowej Acronym in PolishGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
RCEERegionalne Centrum Edukacji Ekologicznej Acronym in PolishGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
RCEZRegionalne Centrum Edukacji Zawodowej Acronym in PolishGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
RSEIRegionalne Studium Edukacji Informatycznej Acronym in PolishGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
SKEFStowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej Acronym in PolishGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
TCEZTucholskie Centrum Edukacji Zawodowej Acronym in Slovene (Slovenian)General, Common Abbreviation, Slang, Acronym

Acronyms with EDUKACJI LanguageCategory
CEIZCentrum Edukacji I Zarzadzania Acronym in PolishGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
EREOEuropejski Rok Edukacji Obywatelskiej Acronym in PolishGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
FERKFundacja Edukacji Rynku Kapita Acronym in PolishGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
KNEMKOLO NAUKOWE EDUKACJI MIEDZYKULTUROWEJ Acronym in PolishGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
LCEZLubelskie Centrum Edukacji Zawodowej Acronym in PolishGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
PCENPodkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli Acronym in PolishGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
PFEEPolskie Forum Edukacji Europejskiej Acronym in PolishGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
PCEZPowiatowe Centrum Edukacji Zawodowej Acronym in PolishGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
RCEERegionalne Centrum Edukacji Ekologicznej Acronym in PolishGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
RCEZRegionalne Centrum Edukacji Zawodowej Acronym in PolishGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
RSEIRegionalne Studium Edukacji Informatycznej Acronym in PolishGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
SKEFStowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej Acronym in PolishGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
TCEZTucholskie Centrum Edukacji Zawodowej Acronym in Slovene (Slovenian)General, Common Abbreviation, Slang, Acronym
Main Page | Translations | Mail Us | Legal | Cookie Policy | Submit your acronym!