English Italiano Deutsch Español Français Português Русский 日本語 中国 الإنجليزية हिन्दी 한국의Global Acronyms

Acronyms with EUROPEJSKIEGO

Acronyms with EUROPEJSKIEGODefinitionLanguageCategory
PEFSPodsystem Europejskiego Funduszu Spolecznego Acronym in PolishGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym

Acronyms with EUROPEJSKIEGO LanguageCategory
PEFSPodsystem Europejskiego Funduszu Spolecznego Acronym in PolishGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
Main Page | Translations | Mail Us | Legal | Cookie Policy | Submit your acronym!