English Italiano Deutsch Español Français Português Русский 日本語 中国 الإنجليزية हिन्दी 한국의Global Acronyms

Acronyms with INFORMACYJNY

Acronyms with INFORMACYJNYDefinitionLanguageCategory
EBIBElektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy Acronym in PolishGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
KSIPKrajowy System Informacyjny Policji Acronym in PolishGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym

Acronyms with INFORMACYJNY LanguageCategory
EBIBElektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy Acronym in PolishGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
KSIPKrajowy System Informacyjny Policji Acronym in PolishGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
Main Page | Translations | Mail Us | Legal | Cookie Policy | Submit your acronym!