English Italiano Deutsch Español Français Português Русский 日本語 中国 الإنجليزية हिन्दी 한국의Global Acronyms

Acronyms with INZYNIERSKIE

Acronyms with INZYNIERSKIEDefinitionLanguageCategory
BIAPBiuro Inzynierskie Automatyki Przemyslowej Acronym in PolishGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
BIKBBiuro Inzynierskie K Blazejowski Acronym in PolishGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym

Acronyms with INZYNIERSKIE LanguageCategory
BIAPBiuro Inzynierskie Automatyki Przemyslowej Acronym in PolishGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
BIKBBiuro Inzynierskie K Blazejowski Acronym in PolishGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
Main Page | Translations | Mail Us | Legal | Cookie Policy | Submit your acronym!