English Italiano Deutsch Español Français Português Русский 日本語 中国 الإنجليزية हिन्दी 한국의Global Acronyms

Acronyms with JEDNORODNEJ

Acronyms with JEDNORODNEJDefinitionLanguageCategory
JLJPJednostka Lokalna Jednorodnej Produkcji Acronym in PolishGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym

Acronyms with JEDNORODNEJ LanguageCategory
JLJPJednostka Lokalna Jednorodnej Produkcji Acronym in PolishGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
Main Page | Translations | Mail Us | Legal | Cookie Policy | Submit your acronym!