English Italiano Deutsch Español Français Português Русский 日本語 中国 الإنجليزية हिन्दी 한국의Global Acronyms

Acronyms with JEDNOSTKA

Acronyms with JEDNOSTKADefinitionLanguageCategory
PJOWPodstawowa Jednostka Organizacji Wedkarskiej Acronym in PolishGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym

Acronyms with JEDNOSTKA LanguageCategory
PJOWPodstawowa Jednostka Organizacji Wedkarskiej Acronym in PolishGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
Main Page | Translations | Mail Us | Legal | Cookie Policy | Submit your acronym!