English Italiano Deutsch Español Français Português Русский 日本語 中国 الإنجليزية हिन्दी 한국의Global Acronyms

Acronyms with JEZYKOZNAWSTWA

Acronyms with JEZYKOZNAWSTWADefinitionLanguageCategory
PTJKPolskie Towarzystwo Jezykoznawstwa Kognitywnego Acronym in PolishGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym

Acronyms with JEZYKOZNAWSTWA LanguageCategory
PTJKPolskie Towarzystwo Jezykoznawstwa Kognitywnego Acronym in PolishGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
Main Page | Translations | Mail Us | Legal | Cookie Policy | Submit your acronym!