English Italiano Deutsch Español Français Português Русский 日本語 中国 الإنجليزية हिन्दी 한국의Global Acronyms

Acronyms with KONFERENCJA

Acronyms with KONFERENCJADefinitionLanguageCategory
KKBBKrajowa Konferencja Bezpieczenstwa Biznesu Acronym in PolishGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
KKMPKrajowa Konferencja Mechaniki Plyn Acronym in PolishGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
KKTWKrajowa Konferencja Telekomunikacji Wiejskiej Acronym in PolishGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym

Acronyms with KONFERENCJA LanguageCategory
KKBBKrajowa Konferencja Bezpieczenstwa Biznesu Acronym in PolishGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
KKMPKrajowa Konferencja Mechaniki Plyn Acronym in PolishGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
KKTWKrajowa Konferencja Telekomunikacji Wiejskiej Acronym in PolishGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
Main Page | Translations | Mail Us | Legal | Cookie Policy | Submit your acronym!