English Italiano Deutsch Español Français Português Русский 日本語 中国 الإنجليزية हिन्दी 한국의Global Acronyms

Acronyms with KONGELIGE

Acronyms with KONGELIGEDefinitionLanguageCategory
DKDGSDet Kongelige Danske Geografiske Selskab Acronym in DanishGeography, Geology, Acronym

Acronyms with KONGELIGE LanguageCategory
DKDGSDet Kongelige Danske Geografiske Selskab Acronym in DanishGeography, Geology, Acronym
Main Page | Translations | Mail Us | Legal | Cookie Policy | Submit your acronym!