English Italiano Deutsch Español Français Português Русский 日本語 中国 الإنجليزية हिन्दी 한국의Global Acronyms

Acronyms with KRZEWIENIA

Acronyms with KRZEWIENIADefinitionLanguageCategory
SKEFStowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej Acronym in PolishGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
TKKFTowarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Acronym in PolishGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
TKKPTowarzystwo Krzewienia Kultury Polskiej Acronym in PolishGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym

Acronyms with KRZEWIENIA LanguageCategory
SKEFStowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej Acronym in PolishGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
TKKFTowarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Acronym in PolishGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
TKKPTowarzystwo Krzewienia Kultury Polskiej Acronym in PolishGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
Main Page | Translations | Mail Us | Legal | Cookie Policy | Submit your acronym!