English Italiano Deutsch Español Français Português Русский 日本語 中国 الإنجليزية हिन्दी 한국의Global Acronyms

Acronyms with KWALITEIT

Acronyms with KWALITEITDefinitionLanguageCategory
MKGMilieu, Kwaliteit en Gezondheid Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
SKKStichting Kwaliteit Klachtenbehandeling Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
IKPZImplementatie Kwaliteit Paramedische Zorg Acronym in EnglishGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym

Acronyms with KWALITEIT LanguageCategory
MKGMilieu, Kwaliteit en Gezondheid Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
SKKStichting Kwaliteit Klachtenbehandeling Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
IKPZImplementatie Kwaliteit Paramedische Zorg Acronym in EnglishGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
Main Page | Translations | Mail Us | Legal | Cookie Policy | Submit your acronym!