English Italiano Deutsch Español Français Português Русский 日本語 中国 الإنجليزية हिन्दी 한국의Global Acronyms

Acronyms with MAATSCHAPPELIJKE

Acronyms with MAATSCHAPPELIJKEDefinitionLanguageCategory
ADMAAlgemene Diaconale en Maatschappelijke Aangelegenheden Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
BMDBrede Maatschappelijke Discussie Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
CMDCentrum voor Maatschappelijke Dienstverlening Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
FMDFederatie Maatschappelijke Dienstverlening Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
GIMDGemeenschappelijk Instituut voor Maatschappelijke Dienstverlening Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
IMCOInstituut voor Maatschappelijke en Cult Ondersteuning Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
OCMAOpl School voor Chr Maatschappelijke Arbeid Acronym in DutchEducation, School, College, University, Acronym
PRIMOProvinciaal Instituut voor Maatschappelijke Ontwikkeling Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
PRVMZProvinciale Raad voor de Volksgezondheid and Maatschappelijke Zorg Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
RMORaad voor Maatschappelijke Ontwikkelingen Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
RIMARegionale Instelling Maatschappelijke Dienstverlening Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
RMORegister voor Maatschappelijke Objecten Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
STOOMSticht Onderzoek and Ontwikkeling Maatschappelijke Gezondheidszorg Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
SMOMSubsidieregeling Maatschappelijke Organisaties en Milieu Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
WMOWet Maatschappelijke Ondersteuning Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
CMVCulturele en Maatschappelijke Vorming Acronym in FrenchArts, Music, Cinema, Television, Acronym

Acronyms with MAATSCHAPPELIJKE LanguageCategory
CMVCulturele en Maatschappelijke Vorming Acronym in FrenchArts, Music, Cinema, Television, Acronym

Acronyms with MAATSCHAPPELIJKE LanguageCategory
ADMAAlgemene Diaconale en Maatschappelijke Aangelegenheden Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
BMDBrede Maatschappelijke Discussie Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
CMDCentrum voor Maatschappelijke Dienstverlening Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
FMDFederatie Maatschappelijke Dienstverlening Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
GIMDGemeenschappelijk Instituut voor Maatschappelijke Dienstverlening Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
IMCOInstituut voor Maatschappelijke en Cult Ondersteuning Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
PRIMOProvinciaal Instituut voor Maatschappelijke Ontwikkeling Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
PRVMZProvinciale Raad voor de Volksgezondheid and Maatschappelijke Zorg Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
RMORaad voor Maatschappelijke Ontwikkelingen Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
RIMARegionale Instelling Maatschappelijke Dienstverlening Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
RMORegister voor Maatschappelijke Objecten Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
STOOMSticht Onderzoek and Ontwikkeling Maatschappelijke Gezondheidszorg Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
SMOMSubsidieregeling Maatschappelijke Organisaties en Milieu Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
WMOWet Maatschappelijke Ondersteuning Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym

Acronyms with MAATSCHAPPELIJKE LanguageCategory
OCMAOpl School voor Chr Maatschappelijke Arbeid Acronym in DutchEducation, School, College, University, Acronym
Main Page | Translations | Mail Us | Legal | Cookie Policy | Submit your acronym!