English Italiano Deutsch Español Français Português Русский 日本語 中国 الإنجليزية हिन्दी 한국의Global Acronyms

Acronyms with MEDYCYNY

Acronyms with MEDYCYNYDefinitionLanguageCategory
PTMPPolskie Towarzystwo Medycyny Perinatalnej Acronym in PolishGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
PTMRPolskie Towarzystwo Medycyny Ratunkowej Acronym in PolishGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
PTMUPolskiego Towarzystwa Medycyny Ubezpieczeniowej Acronym in PolishGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
PCMEPomorskie Centrum Medycyny Estetycznej Acronym in PolishGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym

Acronyms with MEDYCYNY LanguageCategory
PTMPPolskie Towarzystwo Medycyny Perinatalnej Acronym in PolishGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
PTMRPolskie Towarzystwo Medycyny Ratunkowej Acronym in PolishGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
PTMUPolskiego Towarzystwa Medycyny Ubezpieczeniowej Acronym in PolishGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
PCMEPomorskie Centrum Medycyny Estetycznej Acronym in PolishGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
Main Page | Translations | Mail Us | Legal | Cookie Policy | Submit your acronym!