English Italiano Deutsch Español Français Português Русский 日本語 中国 الإنجليزية हिन्दी 한국의Global Acronyms

Acronyms with ORGANIZACJI

Acronyms with ORGANIZACJIDefinitionLanguageCategory
DFOPDolnoslaskiej Federacji Organizacji Pozarzadowych Acronym in EnglishGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
KFOPKoszalinskie Forum Organizacji Pozarzadowych Acronym in EnglishGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
IOIZInstytut Organizacji I Zarzadzania Acronym in PolishGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
IOSPInstytut Organizacji Systemow Produkcyjnych Acronym in PolishGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
KPONKomitet Porozumiewawczy Organizacji Niepodleglosciowych Acronym in PolishGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
PJOWPodstawowa Jednostka Organizacji Wedkarskiej Acronym in PolishGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
SOIZSzkola Organizacji I Zarzadzania Acronym in PolishGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym

Acronyms with ORGANIZACJI LanguageCategory
DFOPDolnoslaskiej Federacji Organizacji Pozarzadowych Acronym in EnglishGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
KFOPKoszalinskie Forum Organizacji Pozarzadowych Acronym in EnglishGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
IOIZInstytut Organizacji I Zarzadzania Acronym in PolishGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
IOSPInstytut Organizacji Systemow Produkcyjnych Acronym in PolishGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
KPONKomitet Porozumiewawczy Organizacji Niepodleglosciowych Acronym in PolishGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
PJOWPodstawowa Jednostka Organizacji Wedkarskiej Acronym in PolishGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
SOIZSzkola Organizacji I Zarzadzania Acronym in PolishGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
Main Page | Translations | Mail Us | Legal | Cookie Policy | Submit your acronym!