English Italiano Deutsch Español Français Português Русский 日本語 中国 الإنجليزية हिन्दी 한국의Global Acronyms

Acronyms with PRZESTRZENNEGO

Acronyms with PRZESTRZENNEGODefinitionLanguageCategory
KPZKKomitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Acronym in PolishGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
PZPWPLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEW Acronym in PolishGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym

Acronyms with PRZESTRZENNEGO LanguageCategory
KPZKKomitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Acronym in PolishGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
PZPWPLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEW Acronym in PolishGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
Main Page | Translations | Mail Us | Legal | Cookie Policy | Submit your acronym!