English Italiano Deutsch Español Français Português Русский 日本語 中国 الإنجليزية हिन्दी 한국의Global Acronyms

Acronyms with REAGOWANIA

Acronyms with REAGOWANIADefinitionLanguageCategory
GCRKGminne Centrum Reagowania Kryzysowego Acronym in PolishGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
GROMGrupa Reagowania Operacyjno Mobilnego Acronym in PolishGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
MZRKMiejskiego Zespolu Reagowania Kryzysowego Acronym in PolishGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym

Acronyms with REAGOWANIA LanguageCategory
GCRKGminne Centrum Reagowania Kryzysowego Acronym in PolishGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
GROMGrupa Reagowania Operacyjno Mobilnego Acronym in PolishGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
MZRKMiejskiego Zespolu Reagowania Kryzysowego Acronym in PolishGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
Main Page | Translations | Mail Us | Legal | Cookie Policy | Submit your acronym!