English Italiano Deutsch Español Français Português Русский 日本語 中国 الإنجليزية हिन्दी 한국의Global Acronyms

Acronyms with UBEZPIECZENIA

Acronyms with UBEZPIECZENIADefinitionLanguageCategory
EKUZEuropejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego Acronym in PolishGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
KRUSKasa Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego Acronym in PolishGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym

Acronyms with UBEZPIECZENIA LanguageCategory
EKUZEuropejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego Acronym in PolishGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
KRUSKasa Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego Acronym in PolishGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
Main Page | Translations | Mail Us | Legal | Cookie Policy | Submit your acronym!