English Italiano Deutsch Español Français Português Русский 日本語 中国 الإنجليزية हिन्दी 한국의Global Acronyms

Acronyms with WSPIERANIA

Acronyms with WSPIERANIADefinitionLanguageCategory
BWLEBiuro Wspierania Lobbingu Ekologicznego Acronym in PolishGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
ECWNEuropejskie Centrum Wspierania Nauczycieli Acronym in PolishGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
FIWRFinansowy Instrument Wspierania Rybol Acronym in PolishGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
FCWPFundacja Centrum Wspierania Przedsiebiorczosci Acronym in PolishGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
FWIEFundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych Acronym in PolishGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
FWMEFundacja Wspierania Muzem Etnograficznego Acronym in PolishGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
FWPRFundacja Wspierania Przedsiebiorczosci Regionalnej Acronym in PolishGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
IWROInstyrut Wspierania Rozwoju Oswiaty Acronym in PolishGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
KSWPKoneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiebiorczosci Acronym in PolishGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
PFWTPodlaska Fundacja Wspierania Talent Acronym in PolishGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
PTWPPolskie Towarzystwo Wspierania Przedsi Acronym in PolishGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
POWPPoznanski Osrodek Wspierania Przedsiebiorczosci Acronym in PolishGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
PWIIProjekt Wspierania Inicjatyw Internetowych Acronym in PolishGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
SWPZStowarzyszenie Wspierania Promocji Zdrowia Acronym in PolishGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym

Acronyms with WSPIERANIA LanguageCategory
BWLEBiuro Wspierania Lobbingu Ekologicznego Acronym in PolishGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
ECWNEuropejskie Centrum Wspierania Nauczycieli Acronym in PolishGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
FIWRFinansowy Instrument Wspierania Rybol Acronym in PolishGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
FCWPFundacja Centrum Wspierania Przedsiebiorczosci Acronym in PolishGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
FWIEFundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych Acronym in PolishGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
FWMEFundacja Wspierania Muzem Etnograficznego Acronym in PolishGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
FWPRFundacja Wspierania Przedsiebiorczosci Regionalnej Acronym in PolishGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
IWROInstyrut Wspierania Rozwoju Oswiaty Acronym in PolishGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
KSWPKoneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiebiorczosci Acronym in PolishGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
PFWTPodlaska Fundacja Wspierania Talent Acronym in PolishGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
PTWPPolskie Towarzystwo Wspierania Przedsi Acronym in PolishGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
POWPPoznanski Osrodek Wspierania Przedsiebiorczosci Acronym in PolishGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
PWIIProjekt Wspierania Inicjatyw Internetowych Acronym in PolishGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
SWPZStowarzyszenie Wspierania Promocji Zdrowia Acronym in PolishGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
Main Page | Translations | Mail Us | Legal | Cookie Policy | Submit your acronym!