English Italiano Deutsch Español Français Português Русский 日本語 中国 الإنجليزية हिन्दी 한국의Global Acronyms

Acronyms with WYDAWNICTW

Acronyms with WYDAWNICTWDefinitionLanguageCategory
PPWKPanstwowe Przedsiebiorstwo Wydawnictw Kartograficznych Acronym in GermanGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
AIWKArchiwum Internetowe Wydawnictw Komunalnych Acronym in PolishGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
PPWKPolskie Przedsiebiorstwo Wydawnictw Kartograficznych Acronym in PolishGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym

Acronyms with WYDAWNICTW LanguageCategory
PPWKPanstwowe Przedsiebiorstwo Wydawnictw Kartograficznych Acronym in GermanGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
AIWKArchiwum Internetowe Wydawnictw Komunalnych Acronym in PolishGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
PPWKPolskie Przedsiebiorstwo Wydawnictw Kartograficznych Acronym in PolishGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
Main Page | Translations | Mail Us | Legal | Cookie Policy | Submit your acronym!