English Italiano Deutsch Español Français Português Русский 日本語 中国 الإنجليزية हिन्दी 한국의Global Acronyms

Acronyms with ZASTOSOWAN

Acronyms with ZASTOSOWANDefinitionLanguageCategory
KNZIKolo Naukowe Zastosowan Informatyki Acronym in PolishGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
PTZEPolskie Towarzystwo Zastosowan Elektromagnetyzmu Acronym in PolishGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym

Acronyms with ZASTOSOWAN LanguageCategory
KNZIKolo Naukowe Zastosowan Informatyki Acronym in PolishGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
PTZEPolskie Towarzystwo Zastosowan Elektromagnetyzmu Acronym in PolishGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
Main Page | Translations | Mail Us | Legal | Cookie Policy | Submit your acronym!