English Italiano Deutsch Español Français Português Русский 日本語 中国 الإنجليزية हिन्दी 한국의Global Acronyms

Acronyms with ZBIOROWEGO

Acronyms with ZBIOROWEGODefinitionLanguageCategory
PUZPPonadzakladowego Ukladu Zbiorowego Pracy Acronym in PolishGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym

Acronyms with ZBIOROWEGO LanguageCategory
PUZPPonadzakladowego Ukladu Zbiorowego Pracy Acronym in PolishGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
Main Page | Translations | Mail Us | Legal | Cookie Policy | Submit your acronym!