English Italiano Deutsch Español Français Português Русский 日本語 中国 الإنجليزية हिन्दी 한국의Global Acronyms

Acronyms with ZIJNER

Acronyms with ZIJNERDefinitionLanguageCategory
TZTTe Zijner Tijd, Te Zelfder Tijd Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym

Acronyms with ZIJNER LanguageCategory
TZTTe Zijner Tijd, Te Zelfder Tijd Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
Main Page | Translations | Mail Us | Legal | Cookie Policy | Submit your acronym!