English Italiano Deutsch Español Français Português Русский 日本語 中国 الإنجليزية हिन्दी 한국의Global Acronyms

Acronyms with VOOR

Acronyms with VOORDefinitionLanguageCategory
ASVVAanbevelingen voor Stedelijke VerkeersVoorzieningen Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
AKALAannemerscollectief voor Kabel- en Leidingleggers Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
AVGAanpassing Voor Gehandicapten Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
AVBAansprakelijkheidsVerzekering voor Bedrijven Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
AKIAcademie voor Kunst en Industrie Acronym in DutchEducation, School, College, University, Acronym
ALOAcademie voor Lichamelijke Opvoeding Acronym in DutchEducation, School, College, University, Acronym
AVLMAcademie Voor Lichte Muziek Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
ARIONActieprogramma voor Reizen met Een Instructief Karakter voor Onderwijsspecialisten Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
AJOAdviesbureau voor Jongeren en Ouders Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
AVKMAdviesbureau Voor Kostenbesparend Management Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
AVHAlarmservice voor Hulpzoekenden Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
ACOMAlg. Chr. Organisatie voor Militairen Acronym in DutchMilitary, Acronym
AFZAlg. Federatie voor Werknemersorganisaties in de Zorgsector Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
ANVVAlg. Nederl. Vereniging voor Verblijfsrecreatie Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
ASVOAlg. Studenten Vereniging voor de Overzeese Gebieden Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
ASIBAlgemeen Steunfonds voor Inheemse Behoeftigen Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
AZVZAlgemeen Ziekenfonds Voor Zeelieden Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
ABVCAlgemene Beroepsvereniging Voor Counselling Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
ABOPAlgemene Bond voor Onderwijzend Personeel Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
ABHBAlgemene Brancheorg. voor Honden Behandelingen Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
ACOPAlgemene Centrale voor OverheidsPersoneel Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
AMVJAlgemene Maatschappij Voor Jongeren Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
AMVVAlgemene Maatschappij Voor Varenden Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
AMOEBEAlgemene Methode voor Oecologische Beschrijving Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
AMVVAlgemene Mij. Voor Varenden Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
ANBMAlgemene Nederl. Bond voor Mijnwerkers Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
ANBOAlgemene Nederl. Bond voor Ouderen Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
ANUMAlgemene Nederl. Unie voor Muziekverenigingen Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
ARGOAlgemene Raad voor het GemeenschapOnderwijs Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
ASNAlgemene Spaarbank voor Nederland Acronym in DutchBusiness, Finance, Accounting, Insurance, Acronym
AVVEAlgemene Veilingvoorwaarden Voor Executieveilingen Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
AVHAlgemene Vereniging voor Hoogovenspers Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
AVMAlgemene Vereniging voor Melkvoorziening Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
AVWIAlgemene Voorschriften voor DrinkWaterInstallaties Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
AVTIAlgemene Voorschriften voor Technische Installaties Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
AVR-NSAlgemene Voorw. voor Het Vervoer van Reizigers en Handbagage Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
AVOSAlles Voor Onze Soldaten Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
AVV/VVKAlles Voor Vlaanderen/Vlaanderen Voor Kristus Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
AVVAlternatief Voor Vakbond Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
AVUOAltijd Voor U Onderweg Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
ACVZAmsterdamse Club Voor Zweefvliegen Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
AGHAAntwerpse Gemeenschap voor de Haven Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
AMVCArchief & Museum voor Het Vlaamse Cultuurleven Acronym in DutchArts, Music, Cinema, Television, Acronym
AVBArchitectuur voor VerkeersBeheersing Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
AVVKArnhemse Vereniging Voor Kamermuziek Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
AVGArts Voor Verstandelijk Gehandicapten Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
AECAssociatie Voor Energie Consulenten Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
AMMUAssociatie voor Marokkaanse Migranten Utrecht Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
BIBBank voor Internationale Betalingen Acronym in DutchBusiness, Finance, Accounting, Insurance, Acronym
BOZBank voor Onroerende Zaken Acronym in DutchBusiness, Finance, Accounting, Insurance, Acronym
BVDBasispartij voor Vernieuwing en Democratie Acronym in DutchGovernment, Politic, Public Administration, Acronym
BVGBedrijfsVer voor Gezondheid Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
BVVHBelangen Vereniging Voor Huiseigenaren Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
BVVUBelangen Vereniging Voor Uitkeringsgerechtigden Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
BOINKBelangenver voor Ouders In de Kinderopvang Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
BINBelgisch Instituut voor Normalisatie Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
BIPTBelgisch Instituut voor Post- en Telecommunicatiediensten Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
BDBHBelgische Dienst voor Buitenlandse Handel Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
BVKBelgische Ver voor Koeltechniek Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
BVDBelgische Vereniging voor Dokumentation Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
BVFBelgische Vereniging voor Fotogrammetrie Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
BVOTBelgische Vereniging voor Orthopedie en Traumatologie Acronym in DutchMedicine, Acronym
BVPBelgische Vereniging voor Psychologen Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
BEVJBen Er Voor Je Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
BOPBeoordelingsschaal voor Oudere Patiënten Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
BONROUTEBereikbaarheidsOffensief voor de Noordelijke Randstad Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
BMVVBeroepsver voor Maritiem Verpleegkundigen en Verzorgenden Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
BRKBeroepsvereiniging voor Restaurateurs van Kunstvoorwerpen Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
BVATBeroepsvereniging Voor APS Therapeuten Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
BVBBeroepsVereniging voor Bezigheidstherapeuten Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
BVKBeroepsvereniging voor Kinesiologie Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
BVPABeroepsVereniging voor Public Affairs Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
BWVEBewaar Wat Voor Eirin Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
BUVHBibliotheek Universiteit Voor Humanistiek Acronym in DutchEducation, School, College, University, Acronym
BIVTBijscholing Instituut Voor Therapeuten Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
BVVJBiologie Verzorging Voor Jou Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
BBVJBloemen Bloeien Voor Jou Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
BCDBond voor Cannabis Detaillisten Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
BVLOBond Voor Lichamelijke Opvoeding Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
BVMBond voor Materialienkennis Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
BNMOBond voor Nederl Mil Oorlogs- en Dienstslachtoffers Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
BVOJBond Voor Oudere Jongeren Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
BSBVBond voor Scheidsrechters Betaald Voetbal Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
BWSBond voor Werknemers in de Sport Acronym in DutchSport, Acronym
BVIHBr Voor Internationale Hulpverlening Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
BBTBrabants Bureau voor Toerisme Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
BGBBrancheorganisatie voor de Groothandel in Bouwgrondstoffen Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
BVBBrancheVereniging voor Bergingsbedrijven Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
BNCTOBrussels Nederlandstalig Comité voor Tewerkstelling en Opl Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
BGDABrusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
BURAFOBureau voor Auteurs- en Foto-rechten Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
BIEBureau voor de Industriële Eigendom Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
BEABureau voor Economische Argumentatie Acronym in DutchGovernment, Politic, Public Administration, Acronym
BVHRBureau Voor Hippe Reclame Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
BMCBureau voor Medicinale Cannabis Acronym in DutchMedicine, Acronym
BVMOBureau Voor Milieu Onderzoek Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
BUMABureau voor Muziek-Auteursrechten Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
BSOBureau voor SysteemOntwikkeling Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
BTSABureau voor Therapeutische Serviceverlening en Advisering Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
BVTZBureau Voor Toerisme Zeeland Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
BVBIBuro Voor Bestuurlijke Informatica Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
BVVRBuro Voor Vrije Ruimte Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
COBCentale Organisatie voor het Beroepsgoederenvervoer Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
CGGZCentra voor Geestelijke GezondheidsZorg Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
CARCentraal Adviesbureau voor Restauratiewerken Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
CBACentraal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
CEBUCOCentraal Bureau voor Courantenpubliciteit Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
CBRBCentraal Bureau voor de Rijn en Binnenvaart Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
CBSCentraal Bureau voor de Statistiek Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
CBVHCentraal Bureau Voor Hypotheekbemiddeling Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
CFVCentraal Fonds voor Volkshuisvesting Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
CICSACentraal Instituut voor Christelijke Sociale Arbeid Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
CIOSCentraal Instituut voor de Opl van Sportleiders Acronym in DutchSport, Acronym
CIDCCentraal Instituut voor Dierziekte Controle Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
CIHAVCentraal Instituut voor HandelsVoorlichting Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
CIMKCentraal Instituut voor Het Midden en Kleinbedrijf Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
CIVICentraal Instituut Voor Industrialisatie Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
CIOVCentraal Instituut voor Opleiding en Vorming Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
CMKCentraal Meldpunt Kinderopvang voor Bedrijven Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
COKZCentraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
CBSCentraalbureau voor Schimmelcultures Acronym in DutchMedicine, Acronym
CBPTTCentrale Bond voor PTT Personeel Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
CCRCentrale Commissie voor de Rijnvaart Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
CDIUCentrale Dienst voor de In en Uitvoer Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
COVCentrale Organisatie voor de Vleessector Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
COVRACentrale Organisatie Voor Radio Actief Afval NV Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
CRMHCentrale Raad voor de Milieu Hygiëne Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
CRBCentrale Raad voor Het Bedrijfsleven Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
CVAHCentrale Ver voor de Ambulante Handel Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
CMHFCentrale voor Middelb en Hogere Functionarissen Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
CRPCentrale voor RijksPersoneel Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
CAWCentrum voor Algemeen Welzijnswerk Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
CB&SACentrum voor Bedrijf & Samenleving Alkmaar Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
CBUCentrum voor Bedrijfsopleidingen Utrecht Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
CBBCentrum voor Beroepsoriëntatie en Beroepsbeoefening Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
CBGSCentrum voor Bevolkings en Gezinsstudieën Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
CCOCentrum voor Communicatieve Opleidingen Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
CCICentrum voor Consumenten Informatie Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
CCVCentrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
CBICentrum voor de Bevordering van Import Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
CEDROCentrum voor DrugsOnderzoek Acronym in DutchMedicine, Acronym
CESWOCentrum voor Economisch en Sociaal Wetenschappelijk Onderzoek Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
CEACentrum voor Educatie en Advies Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
CEDEOCentrum voor Educatie en Documentatie voor Economisch Opleidingen Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
CVECentrum Voor Energievraagstukken Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
CEMOCentrum voor Estuariene en Marine Oecologie Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
CFCentrum voor Fondsenadministratie Acronym in DutchGovernment, Politic, Public Administration, Acronym
CGKRCentrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
CGLCentrum voor Gesproken Lectuur Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
CHJCentrum voor Hulpverlening Aan Jongeren Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
CISACentrum voor Individu en Samenleving Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
CIBCentrum voor Industrieel Beleid Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
CIMECentrum voor Industrieel en Mobiel Erfgoed Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
CIERCentrum voor Intellectueel EigendomsRecht Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
CIECentrum voor Islam in Europa Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
CKGCentrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
CKOCentrum voor Klimaat Onderzoek Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
CLMCentrum voor Landbouw en Milieu Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
CLBCentrum voor LeerlingenBegeleiding Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
CELEXCentrum voor Lexicale Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
CMDCentrum voor Maatschappelijke Dienstverlening Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
CMECentrum voor Micro Electronica Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
CNLCentrum voor Natuur en Landschap Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
COTCentrum voor Onderzoek en Technisch Advies Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
COELOCentrum voor Onderzoek van de Economisch van de Lagere Overheden Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
COSCentrum voor OntwikkelingsSamenwerking Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
CPICentrum voor Parodontologie & Implantologie Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
CPROCentrum voor Plantenveredelings en Reproductie Onderzoek Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
CEPROCentrum voor ProductOntwikkeling Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
CVPCentrum Voor Psychiatrie Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
CROWCentrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Wegenbouw Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
CRNCentrum voor Reïntegratie en Nazorg Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
CSTMCentrum voor Schone Technologie en Milieubeleid Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
CSOCentrum voor SmaakOnderzoek Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
CSBCentrum voor Sociaal Beleid Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
CTBOCentrum voor Technische BedrijfsOpleidingen Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
CVTCentrum voor VerpakkingsTechnologie Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
CVOCentrum voor VerslavingsOnderzoek Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
CWICentrum voor Werk en Inkomen Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
CWICentrum voor Wiskunde en Informatica Acronym in DutchInformation Technology, Engineering, Acronym
CMOCentruum voor Material-Onderzoeg Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
CBDChr Beweging voor Drankbestrijding Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
CBBChr Bibliotheek voor Blinden & Slechtzienden Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
CPVVChristelijke Partij Voor Vrede! Acronym in DutchGovernment, Politic, Public Administration, Acronym
CVSChristenen Voor Het Socialisme Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
CURCivieltechn Centrum voor Uitvoering, Research en Regelgeving Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
CBBCollege van Beroep voor Het Bedrijfsleven Acronym in DutchEducation, School, College, University, Acronym
CVACollege Voor Arbeidszaken Acronym in DutchEducation, School, College, University, Acronym
CVAKCollege Voor de Archeologische Kwaliteit Acronym in DutchEducation, School, College, University, Acronym
CTBCollege voor de Toelating van Bestrijdingsmid Acronym in DutchEducation, School, College, University, Acronym
CHGCollege voor HuisartsGeneeskunde Acronym in DutchEducation, School, College, University, Acronym
CSGCollege voor Sociale Geneeskunde Acronym in DutchEducation, School, College, University, Acronym
CZVCollege voor ZiekenhuisVoorzieningen Acronym in DutchEducation, School, College, University, Acronym
CVZCollege Voor Zorgeverzekeringen Acronym in DutchEducation, School, College, University, Acronym
CBNLSComité voor Belgisch Nederl Luxembourgse Samenwerking Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
CPBComité voor Preventie en Beschreming Op Het Werk Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
CVDMCommissariaat Voor De Media Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
CBINCommissie voor Buitenlandse Investeringen in Nederland Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
CPNBCommissie voor de Propaganda van Het Nederlandse Boek Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
CBFCommissie voor het Bank en Financie wezen Acronym in DutchBusiness, Finance, Accounting, Insurance, Acronym
CGRCommssariaat Generaal voor de Recuperatie Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
CADConsultatiebureau voor Alcohol & Drugs Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
CPEControlebureau voor Pluimvee, Eieren en ei producten Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
CLANAGControleLaboratorium voor Nederl Apotheekhoudende Geneeskundigen Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
DZVED Zenders Voor Eindhoven Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
DVODagverblijf Voor Ouderen Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
DTGDagverblijven en Tehuizen voor Gehandicapten Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
DVZDepartement Voor Zeevisserij Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
DIODienst voor de Internationale Ontwikkeling Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
DSDienst voor de Scheepvaart Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
DIGODienst voor Infrastructuurwerken V/h Gesubsidieerd Onderwijs Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
DOSDienst voor OntwikkelingsSamenwerking Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
DOVODienst voor Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
DTVDienstencentrum voor Toerisme en Verkeer Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
DBNLDigitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren Acronym in DutchInformation Technology, Engineering, Acronym
DGWDirectoraat-Generaal voor de Wetenschappen Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
DGODirectoraat-Generaal voor Het Onderwijs Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
ESRBHGEcon en Sociale Raad voor Het Brussels Hoofdstedelijk Gewset Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
EIMEcon Instituut voor Het Midden- en Kleinbedrijf Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
EIBEconomisch Instituut voor de Bouwnijverheid Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
EFVIEen Fiets Voor Iedereen Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
EHVLEen Hart Voor Limburg Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
EVONEeuwfeest Voor Optimistische Mensen Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
ECEATEuropees Centrum voor Eco Agro Toerisme Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
EHRMEuropees Hof voor de Rechten van de Mens Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
EVUEuropees Verdag voor Uitlevering Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
EAVVEuropese Autoriteit Voor Voedselveiligheid Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
EBWOEuropese Bank Voor Wederopbouw En Ontwikkeling Acronym in DutchBusiness, Finance, Accounting, Insurance, Acronym
EGAEuropese Gemeenschap voor Atoomenergie Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
EVOAEuropese Verordening voor de Overbrenging van Afvalstoffen Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
EXINExameninstituut voor Informatica Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
FMEFed voor Met - and Electro-technische Industrie Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
FAVVFederaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
FLVVFEDERAAL LABORATORIUM VOOR VOEDSELVEILIGHEID Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
FIKAFederatie van Instellingen voor Kinderbescherming Te Amsterdam Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
FIOMFederatie van Instellingen voor Ongehuwde Moeders Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
FENITFederatie van Nederl Branchever voor InformatieTechnologie Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
FIWIFederatie voor Ex Illegale Werkers in Indië Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
FVIBFederatie Voor Inkoop Bemiddeling Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
FENEDEXFederatie voor Nederlandse EXport Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
FVIBFederatie voor Vrije en Intellectuele Beroepen Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
FWMFederatie voor Werkgevers in de Metaal Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
FWZFederatie voor Werknemers in de Zeevaart Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
FABFonds voor Algemene Bankrisico's Acronym in DutchBusiness, Finance, Accounting, Insurance, Acronym
FAPKFonds voor Amateurkunst en PodiumKunsten Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
FAOFonds Voor Arbeids-Ongevallen Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
FBKVBFonds voor Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
FBJFonds voor Bijzondere Jeugdbijstand Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
FCZFonds voor Chronisch Zieken Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
FISFonds voor Internationale Solidariteit Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
FOPFonds voor OverlevingsPensioenen Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
FPPMFonds voor PodiumProgrammering en Marketing Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
GIPGedrags-observatie-schaal voor de Intra-murale Psychogeriatrie Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
GIDSGeïntegreerde Interactieve Databank voor Strategische Bedrijfsinfo Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
GCOGemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
GIMDGemeenschappelijk Instituut voor Maatschappelijke Dienstverlening Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
GVHVGeneeskunde Voor Het Volk Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
GIGVGeneeskundige Inspectie voor de Geestelijke Volksgezondheid Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
GIVGeneeskundige Inspectie voor de Volksgezondheid Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
GLIBWGeref Landelijke Instelling voor Beschermd Wonen Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
GWWDGezondheids- en WelzijnsWet voor Dieren Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
GBWGezondheidsBevordering voor Werknemers Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
GDGezondheidsdienst voor Dieren Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
GOVKGouds Ontwikkelingsvolgsysteem Voor Kleuters Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
HOTHaags Ontmoetingscentrum voor Theaterkunsten Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
HALOHaagse Academie voor Lichamelijke Opvoeding Acronym in DutchEducation, School, College, University, Acronym
HTBHandleiding voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
HVLHart Voor Langedijk Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
HVOHergebruik Voor Ontwikkelingswerk Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
HIVOHoger Instituut Voor Opvoedkunde Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
HOVOHoger Onderwijs Voor Ouderen Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
HESHogeschool voor Economische Studies Acronym in DutchEducation, School, College, University, Acronym
HMTRHogeschool voor Muz en Theater in Rotterdam Acronym in DutchEducation, School, College, University, Acronym
HMVLHollandsche Maatschappij Voor Landbouw Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
HBAHoofdBedrijfsschap voor de Ambachten Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
HRHBHuishoudelijk Reglement voor de Huizen van Bewaring Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
HVOHulp Voor Onbehuisden Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
HIVOSHum Instituut Voor Ontwikkeling Samenwerking Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
HSHBHum Stichting voor Huisvesting van Bejaarden Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
IBVGIn Beweging Voor Genezing Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
IMIWIndische Mij voor Individuele Werkverschaffing Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
INOMIndividueel NijverheidsOnderwijs voor Meisjes Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
IREMIndustrie Raad voor Energie en Milieu Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
IVWNInformatiepunt Voor Winterdepressiepati Nten Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
IOAZInkomensvoorz voor Oudere Arbeidsongeschikte Zelfstandigen Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
IOAWInkomensvoorziening voor Oudere Arbeidsongeschikte Werknemers Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
IGZInspectie voor de GezondheidsZorg Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
ISLInstelling voor Schriftelijke Leergangen Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
IMAUInstitut voor Marien en Atmosferisch onderzoek Utrech Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
IMOInstitut voor Materialonderzoeg Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
IVASInstituut Voor Arbeidsintegratie en Scholing Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
IAPInstituut voor Archeologisch Patrimonium Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
IBWInstituut voor BedrijfsWetenschappen Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
IBNInstituut voor Bos- and Natuur-onderzoek Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
IVCLInstituut Voor Christelijk Leiderschap Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
ICOInstituut voor Commerciële Opleidingen Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
ICRInstituut voor Criminaliteitsbeheersing en Recherchekunde Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
IGEInstituut voor de GezondheidsEthiek Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
INRInstituut voor de Nationale Rekeningen Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
IDInstituut voor Dierhouderij en diergezondheid Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
IVEGInstituut Voor Energetische Geneeskunde Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
IVFGInstituut Voor Functionele Geneeskunde Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
IMKInstituut voor Het Midden- en Kleinbedrijf Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
IVHAInstituut Voor Huishoud-technisch Avdies Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
IVHGInstituut Voor Hyperbare Geneeskunde Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
IVIOInstituut Voor Individueel Onderwijs Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
IVIRInstituut Voor InformatieRecht Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
IKSInstituut voor Kern- en Stralingsfysica Acronym in DutchEducation, School, College, University, Acronym
IKS-KULInstituut voor Kern- en Stralingsfysica-Katholieke Universiteit Leuven Acronym in DutchEducation, School, College, University, Acronym
ILOInstituut voor Leraren Opleidingen Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
IMCOInstituut voor Maatschappelijke en Cult Ondersteuning Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
IVMKInstituut Voor Medische Keuringen Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
IMEVOInstituut voor Medische Voorlichting Acronym in DutchMedicine, Acronym
IMKOInstituut voor Midden- en Kleinbedrijf Opleidingen Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
IMESInstituut voor Migratie en Etnische Studies Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
IMSAInstituut voor Milieu en Systeem Analyse Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
IMVInstituut voor Milieu Vraagstukken Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
IMAGInstituut voor Milieu- en Agritechniek Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
IVMInstituut Voor Milieu-vraagstukken Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
IMPInstituut voor Multi-disciplinaire Psycho-therapie Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
IVNInstituut Voor Natuurbeschermings-educatie Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
INGInstituut voor Nederlandse Geschiedenis Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
INLInstituut voor Nederlandse Lexicologie Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
IVNOInstituut Voor Nieuw Ondernemerschap Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
IOOInstituut voor Onderzoek Overheidsuitgaven Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
IVPVInstituut Voor Permanente Vorming Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
IVPInstituut Voor Plantenveredeling Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
IPMInstituut voor Psychologies Marktonderzoek Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
IPPInstituut voor Publiek en Politiek Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
ISNInstituut voor Sier- en NijverheidsKunst Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
ISEOInstituut voor Sociaal-Econ Onderzoek Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
ISFGInstituut voor Sponsoring and Fondsenwerving Gezondheidszorg Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
ITSInstituut voor Toegepaste Sociologie Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
ITALInstituut voor Toepassing van Atoomenergie in de Landbouw Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
IVONInstituut voor VegetatieOnderzoek in Nederland Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
IVOInstituut voor VerslavingsOnderzoek Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
IVKInstituut voor Veterinaire Keuring Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
IVOCInstituut voor Vorming en Opleiding in de Confectie Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
IWETOInstituut voor Wetenschappelijk Technisch Onderzoek Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
IZOInstituut voor ZorgOnderzoek Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
IFENInt Fonds voor Europese Natuur Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
ICESInterdepartementale Commissie voor Econ Structuurbeleid Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
ICWDInterfacultair Centrum voor Welzijn van Dieren Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
IKOSInterKerkelijk Overleg voor Scholen Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
IAVInternationale Archief voor de Vrouwenbeweging Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
IIAVInternationale Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwenbeweging Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
IISGInternationale Instituut voor Sociale Geschiedenis Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
IWBGInternationale Wedstrijd voor de Beste Geluidsopname Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
IRCELInterRegionale Cel voor Het Leefmilieu Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
IAVMInteruniversitaire Org voor Arbeidshygiëne, Veiligheid en Milieu Acronym in DutchEducation, School, College, University, Acronym
IVEXIntituut Voor EXport Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
ISNOIslamitische Stichting voor Nederl Onderwijs and Opvoeding Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
JVOJeugdbond Voor Onthouding Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
JNVCJong Nederland Voor Christus Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
JOVDJongeren Org voor Vrijheid en Democratie Acronym in DutchGovernment, Politic, Public Administration, Acronym
KCAKatholiek Centrum voor Avondonderwijs Acronym in DutchReligious Acronym
KCLBKatholiek Centrum voor Lektuurinformatie en Bibliotheekvoorz Acronym in DutchReligious Acronym
KSCCKatholiek Soc Cult Centrum voor Rijn- and Binnenvaart Acronym in DutchReligious Acronym
KRKSKatholieke Raad voor Kerk en Samenleving Acronym in DutchReligious Acronym
KIWAKeuringsInstituut voor Waterleiding-Artikelen Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
KVUAKINDERVERENIGING VOOR URO-GENITALE AANDOENINGEN Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
KIBKliniek voor Intensieve Behandeling Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
KVPAKliniek Voor Parodontologie Amsterdam Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
KOVJKom Op Voor Jezelf Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
KAVBKon Alg Vereniging voor Bloembollencultuur Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
KIMKon Instituut voor de Marine Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
KITKon Instituut voor de Tropen Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
KITTZKon Instituut voor Toegepaste ThuisZorgvernieuwing Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
KMSKKon Musea voor Schone Kunsten Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
KMSKAKon Museum voor Schone Kunsten van Antwerpen Acronym in DutchArts, Music, Cinema, Television, Acronym
KNAWKon Nederl Academie voor Wetenschappen Acronym in DutchEducation, School, College, University, Acronym
KNBLOKon Nederl Bond voor Lichamel Opvoeding Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
KNGFKon Nederl Genootschap voor Fysiotherapie Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
KNMVDKon Nederl Mij voor Diergeneeskunde Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
KNVVLKon Nederl Ver Voor de Luchtv Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
KOFSKon OnderwijsFonds voor de Scheepv Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
KVWNKon Ver voor Waterleidingbelangen in Nederland Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
KWFNOKKon Wilhemina Fonds / Nederl Org voor Kankerbestrijding Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
KITKoninklijk Instituut voor de Tropen Acronym in DutchEducation, School, College, University, Acronym
KITLVKoninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde Acronym in DutchEducation, School, College, University, Acronym
KAWBKoninklijke Academie voor Wetenschappen van Belgie Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
KAWLSKBKoninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van Belgie Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
KMVDKoninklijke Maatschappij Voor Dierenbescherming Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
KVAWLSBKoninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
KBOKruispuntBank voor Ondernemers Acronym in DutchBusiness, Finance, Accounting, Insurance, Acronym
KBOHKwaliteits- and BruikbaarheidsOnderz van Hulpmid voor Gehandicapt Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
LGPLaboratorium voor Gerechtelijke Pathologie Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
LKSVLaboratorium voor Kristallografie en Studie van de Vastestof Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
LLTHVLaboratorium voor Lage Temperaturen en Hoge- Veldenfysika Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
LVSMLaboratorium voor Vaste Stoffysika en Magnetisme Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
LCGJLandelijk Centrum voor Gereformeerd Jeugdwerk Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
LIPLandelijk Informatiepunt voor Patiënten Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
LIVRELandelijk Informatiesysteem Voor Revalidatie Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
LOVTLandelijk Oudercontact Voor Trekkende Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
LOPAGLandelijk Overleg van Patiëntenorg voor Alt Geneeswijzen Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
LSCPLandelijk Selectie Centrum voor de Politie Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
LBBLandelijke Belangenvereniging voor Basisartsen Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
LOVRLandelijke Organisatie voor Veiligheid en Respect Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
LVGOLandelijke Ver Groepswonen voor Ouderen Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
LVBZBLandelijke Ver voor Behoud Vh Zeilend Bedrijfsvaartuig Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
LVSLandelijke Ver voor Schoonrijders Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
LVTLandelijke Ver voor Thuiszorg Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
LVPMLandelijke Vereniging voor Permanent Wonen Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
LVDOLeren Voor Duurzame Ontwikkeling Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
LVHLLiefde Voor Het Leven Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
LACHLiga voor Activering van Creativiteit en Humor Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
LRLozingsverordening voor Riolering Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
MAVIFMaatschappij Voor IndustrieFinanciereing Acronym in DutchBusiness, Finance, Accounting, Insurance, Acronym
MCMMarketingCentrum voor de Melkhandel Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
MG6Meekijken Gewenst voor Kinderen Tot 6 Jaar Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
MBVOMeer Bewegen Voor Ouderen Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
METACOMMeerTalige Communicatie (Nederl Federatie Voor -): NED Taal Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
MWVMMensen Werken Voor Mensen Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
MIVAMij voor Intercommunaal Vervoer Antwerpen Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
MIVBMij voor Intercommunaal Vervoer Brussel Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
MECOMilieu en Energie Consultants voor Ondernemers Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
MICMilieu Informatiepunt voor Consumenten Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
MCVZMilitair Centrum Voor Zweefvliegen/Centre Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
MHVDMobiele Hangplek Voor Daklozen Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
MUHKAMuseum voor Hedendaagse Kunst in Antwerpen Acronym in DutchArts, Music, Cinema, Television, Acronym
MUSEONMuseum voor Onderwijs Acronym in DutchArts, Music, Cinema, Television, Acronym
MCOMuziek Centrum voor de Omroep Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NBOSNat Beroepsvereniging voor Orthopedisch Schoeisel Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NACEBONat Centrale voor met -, Hout- en BouwvakOndernemingen Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NCOSNat Centrum voor OntwikkelingsSamenwerking Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NCDONat Commissie voor Internationale Samenwerkerking and Duurzame Ontwikkeling Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NFWONat Fonds voor Wetenschappelijke Onderzoekingen Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NIGZNat Instituut voor Gezondheidsbevordering and Ziektepreventie Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NIRASNat Instituut voor Radio-Actieve Splijtstoffen Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NAVEMANat Ver voor Manegehouders Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NVVMNat Ver voor Verhoogde Motorrijvaardigheid Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NVENat Verbond voor Eierhandelaars Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NCVJNationaal Concours Voor Jeugdsymfonieorkesten Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NIBUDNationaal Instituut Voor Budgetvoorlichting Acronym in DutchBusiness, Finance, Accounting, Insurance, Acronym
NISNationaal Instituut voor de Statistiek Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NOVONationaal Opsporingsteam Voor Oorlogsmisdrijven Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NWOINationaal Werk voor Oorlogs Invaliden Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NWOSNationaal Werk voor Oud Strijders Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NFWONational Fond voor Wetenschappelijk Onderzoek Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NBZNationale Beroepsopleiding voor Zwemonderwijs Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NHTVNationale Hogeschool voor Toerisme and Verkeer Acronym in DutchEducation, School, College, University, Acronym
NMHNationale Mij voor de Huisvesting Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NRVNationale Raad voor de Volksgezondheid Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NRLONationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NRMWNationale Raad Voor Maatschappelijk Werk Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NIKONed Instituut voor KansspelOnderzoek Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NAMSNederl Academie voor Medisch Secretaresse Acronym in DutchEducation, School, College, University, Acronym
NAKGNederl Algemene Keuringsdienst voor Groente- en Bloemzaden Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NBRVNederl Beroepsvereniging voor RevalidatieVerpleging Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NEBASNSGNederl Bond voor Aangepaste Sporten and NSG Acronym in DutchSport, Acronym
NBVLONederl Bond Voor Lichamelijke Opvoeding Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NBPNederl Bond voor Pensioenbelangen Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NBBSNederl Bureau voor Buitenlandse Studentenbetrekkingen Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NBTNederl Bureau voor Toerisme Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NCBVNederl Centraal Bureau voor Volksdansen Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NECIGEFNederl Centraal Instituut voor Giraal Effectenverkeer Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NCHBNederl Centrale voor Huisvesting van Bejaarden Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NCANederl Centrum voor Amateurtoneel Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NCVBNederl Centrum Voor Beroepsziekten Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NECEDONederl Centrum voor Dopingvraagstukken Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NCGVNederl Centrum voor Geestelijke Volksgezondheid Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NCIPSNederl Centrum voor Interregionale PolitieSamenwerking Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NCBRMNederl Chr Bond voor Rijwiel- en Motorhandelaren Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NCOSNederl Chr Ondernemersverbond voor het Schildersbedrijf Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NCIVNederl Christelijk Instituut voor de Volkshuisvesting Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NFCNederl Fed voor Cinematografie Acronym in DutchArts, Music, Cinema, Television, Acronym
NFKNederl Federatie voor Kunststoffen Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NGINederl Genootschap voor Informatica Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NGSNederl Genootschap voor Sportmassage Acronym in DutchSport, Acronym
NHTNederl Herverzekeringsmij voor Terrorismeschaden Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NIVENederl Inst voor Efficiency Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NIOONederl Inst voor Oecologisch Onderzoek Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NIVELNederl Inst voor onderzoek V/d EersteLijnsgezondheidszorg Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NIPGNederl Inst voor Preventieve Gezondheidszorg Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NIPONederl Inst voor Publieke Opinie Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NIVRANederl Inst Voor Register-Accountants Acronym in DutchBusiness, Finance, Accounting, Insurance, Acronym
NIROVNederl Inst voor Ruimtelijke Ordening and Volkshuisvesting Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NIVRNederl Inst voor Vliegtuigontwikkeling en Ruimtev Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NIVONNederl Inst voor VolksOntwikkeling en Natuurvriendenwerk Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NIVVNederl Inst voor Vredes-Vraagstukken Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NIWINederl Inst voor Wetenschappelijke Informatiediensten Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NIVANederl Instituut Voor Accountants Acronym in DutchBusiness, Finance, Accounting, Insurance, Acronym
NIADNederl Instituut voor Alcohol and Drugs Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NIANederl Instituut voor Arbeidsomstandigheden Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NIANederl Instituut voor Archiefonderwijs and -onderzoek Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NIVANederl Instituut Voor Architecten Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NIAMNederl Instituut voor Audiovisuele Media Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NIBINederl Instituut voor Biologie Acronym in DutchScience, Unit Measure, Chemistry, Biology, Acronym
NIBRANederl Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NICAMNederl Instituut voor Classificatie van Audio-visuele Media Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NIDNederl Instituut voor de Dans Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NIPNederl Instituut voor de Psychologie Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NIDERNederl Instituut voor Documentatie En Registratuur Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NIVEENederl Instituut voor Electrowarmte en Electrochemie Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NIHNederl Instituut voor Hersen-onderzoek Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NILONederl Instituut voor Lichamelijke Ontwikkeling Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NIMONederl Instituut voor Management Ontwikkeling Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NINTNederl Instituut voor Nijverheid and Techniek Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NIOZNederl Instituut voor Onderzoek der Zee Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NIODNederl Instituut voor OorlogsDocumentatie Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NISANederl Instituut voor Scheeps- en OnderwaterArcheologie Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NISSONederl Instituut voor Sociaal Sexuologisch Onderzoek Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NISBNederl Instituut voor Sport en Beweging Acronym in DutchSport, Acronym
NISGNederl Instituut voor Sport en Gezondheid Acronym in DutchSport, Acronym
NITGNederl Instituut voor Toegepaste Geowetenschap Acronym in DutchGeography, Geology, Acronym
NIVNederl Instituut voor Vliegtuigontwikkeling Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NIVNederl Instituut voor Volksdans and volksmuziek Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NIZWNederl Instituut voor Zorg en Welzijn Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NIZANederl Instituut voor Zuidelijk Africa Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NITAMNederl Internet ToegangAanbieders voor Marktwerking Acronym in DutchInformation Technology, Engineering, Acronym
NISBONederl Islamitische Bond voor Ouderen Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NJNNederl Jeugdbond voor Natuurstudie Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NOIBNederl Opl -Instituut voor de Buitenlandse Dienst Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NOVAANederl Org Voor Accountant-Administratie Consulenten Acronym in DutchBusiness, Finance, Accounting, Insurance, Acronym
NOVIBNederl Org Voor Internationale Bijstand Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NOVOKNederl Org Voor Olie en Kolen Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NWONederl Org voor Wetenschappelijk Onderzoek Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NOVAGNederl Organisatie Voor Alternatieve Geneeskunde Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NOVENederl Organisatie Voor de Energiebranche Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NOGNederl Organisatie voor de Geitenfokkerij Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NOVEMNederl Organisatie Voor Energie En Milieu Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NOTUNederl Organisatie voor Tijdschrift-Uitgevers Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NOVAMNederl Organistaie Voor Accordeon en Mondharmonica Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NRBMNederl Referentielaboratorium voor Bacteriële Meningitis Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NEFYTONederl Stichting voor Fytopharmacie Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NTBNederl Testcentrum voor Borstvoeding Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NTVGNederl Tijdschrift Voor Geneeskunde Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NEVIVNederl Ver van Instellingen voor Verslavingszorg Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NVANederl Ver voor Acupunctuur Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NVAGNederl Ver voor Algemene Gezondheidszorg Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NVAGGNederl Ver voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NVAENederl Ver voor Aquatische Ecologie Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NVABNederl Ver voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NVANederl Ver voor Audiologie Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NVANederl Ver voor Autisme Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NEVASNederl Ver voor Auto Snelwegen Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NVBVNederl Ver voor Belangenbehartiging van Verpleeghuisbewoners Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NVBNederl Ver voor Burgerzaken Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NVBNederl Ver voor de Bakkerij Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NVCINederl Ver voor de Chemische Industrie Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NVELNederl Ver voor de Ekologische Landbouw Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NVMPNederl ver voor de Verwijdering van met elecr Producten Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NVVENederl Ver Voor Ergonomie Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NVFNederl Ver voor Fysiotherapie Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NVGENederl Ver Voor Gastro-Enterologie Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NVGGZNederl Ver voor Geestelijke GezondheidsZorg Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NVGZNederl Ver voor Grind- en Zandhandelaren Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NVONNederl Ver voor Het Onderwijs in Natuurwetenschappen Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NVPNederl Ver voor Het Poppenspel Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NVHPVNederl Ver voor Human Powered Vehicles Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NEVINederl Ver Voor Inkoopmanagement Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NVICVNederl Ver voor Intensive Care Verpleegkundigen Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NVJGNederl Ver voor JeugdGezondheidszorg Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NVKNederl Ver voor Kartografie Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NVKNederl Ver voor Kindergeneeskunde Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NVKHNederl Ver voor Klassieke Homeopathie Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NVKCNederl Ver voor Klinische Chemie en Lab Geneeskunde Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NVKFNederl Ver voor Klinische Fysica Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NVVKNederl Ver Voor Koude Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NVKNederl Ver voor Kriminologie Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NVLNederl Ver voor Libellenstudie Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NVLFNederl Ver voor Logopedie en Foniatrie Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NVLNederl Ver voor Luchtvaart-archeologie Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NVMTNederl Ver voor Manuele Therapie Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NVMONederl Ver voor Medisch Onderwijs Acronym in DutchMedicine, Acronym
NVMMNederl Ver voor Medische Microbiologie Acronym in DutchMedicine, Acronym
NVMMNederl Ver voor Medische Milieukunde Acronym in DutchMedicine, Acronym
NVMONederl Ver voor Medische Oncologie Acronym in DutchMedicine, Acronym
NVMPNederl Ver voor Medische Polemologie Acronym in DutchMedicine, Acronym
NVNNederl Ver voor Natuurtoezicht Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NVNRNederl Ver voor Neuraal- / Regulatie-therapie Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NVNNederl Ver voor Neurologie Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NVNGNederl Ver voor Nucleaire Geneeskunde Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NVOGNederl Ver voor Obstetrie en Gynaecologie Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NVOINederl Ver voor Orale Implantologie Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NVPNederl Ver voor Personeelsbeleid Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NVPCNederl Ver voor Plastische Chirurgie Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NVPNederl Ver voor Pleeggezinnen Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NVPVNederl Ver voor Psychiatrische Verpleegkunde Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NVPMTNederl Ver voor Psychomotorische Therapie Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NVPNederl Ver voor Psychotherapie Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NVVRNederl Ver Voor Radiotelegrafie Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NVRONederl Ver voor Radiotherapie en Oncologie Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NVVRNederl Ver Voor Rechtspraak Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NVRGNederl Ver voor Relatie- Gezinstherapie Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NVRNederl Ver voor Ruimtevaart Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NVSHNederl Ver voor Sexuele Hervorming Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NVVSNederl Ver Voor Sexuologie Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NVVSNederl Ver Voor Slechthorenden Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NVTLNederl Ver voor Tuin- en Landschaps-Architectuur Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NVVZNederl Ver voor VerpleeghuisZorg Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NVVPZNederl Ver voor Verpleegkundigen in de Palliatieve Zorg Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NVVGNederl Ver voor VerzekeringsGeneeskundigen Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NVVVNederl Ver Voor Vlaggenkunde Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NVVLNederl Ver voor Voedingsleer en Levensmiddelentechnologie Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NVVKNederl Ver voor VolksKrediet Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NVVENederl Ver voor Vrijwillige Euthanasie Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NVWNederl Ver voor Wasserijen Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NVWSNederl Ver voor Weer- en Sterrenkunde Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NVALTNederl Vereniging Artsen voor Longziekten en Tuberculose Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NVENederl Vereniging voor Ergotherapie Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NVUNederl Vereniging voor Urologie Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NWITNederl Wetenschappelijk Instituut voor Toerisme Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NCHNederlands Centrum voor Handelsbevordering Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NEXPRINederlands Expertise Centruum voor Ruimtelijke Informatiererwerkig Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NGJSNederlands Genootschaap voor Japanse Studien Acronym in DutchEducation, School, College, University, Acronym
NIKHEFNederlands Institut voor Kern- en Hochenergiefysica Acronym in DutchScience, Unit Measure, Chemistry, Biology, Acronym
NIAZNederlands Instituut voor Accreditatie van Ziekenhuizen Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NIBNederlands Instituut voor de Blaasmuziek Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NIVPNederlands Instituut Voor Persoonlijkheidsonderzoek Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NITGNederlands Instituut voor Toegepast Geowetenschap Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NSIJPNederlands Stamboek voor IJslandse Paarden Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NTVFNederlands Tijdschrift Voor Fytotherapie Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NTVHNederlands Tijdschrift Voor Heelkunde Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NTVMNederlands Tijdschrift Voor Mondhygi Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NTVONederlands Tijdschrift Voor Osteoporose Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NTVWNederlands Tijdschrift Voor Wondverzorging Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NVVPNederlands Vereniging Voor Psychiatrie Acronym in DutchMedicine, Acronym
NGVENederlandsch Genootschap Voor Edelsteenkunde Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NBVHNederlandse Beroepsvereniging Voor Hypnotherapie Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NBVKNederlandse Beroepsvereniging Voor Kraamzorg Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NBVDNederlandse Bond Voor De Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NERONederlandse Federatie voor RaketOnderzoek Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NMVNederlandse Mij voor Verpleegkunde Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NOANederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NWONederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek Acronym in DutchEducation, School, College, University, Acronym
NOVWNederlandse Organisatie Voor Wondverpleegkundigen Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NSMDNederlandse Stichting voor Manisch-Depressieven Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NSVVNederlandse Stichting Voor Verlichtingskunde Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NTVUNederlandse Tijdschrift Voor Urologie Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NVVANederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne Acronym in DutchMedicine, Acronym
NVVBNederlandse Vereniging Voor Burgerzaken Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NVVCNederlandse Vereniging Voor Cardiologie Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NVENederlandse Vereniging voor Endocrinologie Acronym in DutchMedicine, Acronym
NVVENederlandse Vereniging Voor Endodontologie Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NVVFNederlandse Vereniging Voor Fotonica Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NVVHNederlandse Vereniging Voor Hypnose Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NVVINederlandse Vereniging Voor Immunologen Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NVVKNederlandse Vereniging Voor Koude Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NVVLNEDERLANDSE VERENIGING VOOR LUCHTVAARTTECHNIEK Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NVVMNederlandse Vereniging Voor Microbiologie Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NVVRNederlandse Vereniging Voor Radiologie Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NVVSNederlandse Vereniging Voor Slechthorenden Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NVVVNederlandse Vereniging Voor Vlaggenkunde Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NGVVNetwerk Geestelijke Verzorging voor Veteranen Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NVGBNiet Voor Gevoelige Breinen Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NVDSNieuws Voor Doven en Slechthorenden Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NHCANoordHollands Centrum voor Amateurtoneel Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NHOONoordhollands Harmonie Orkest voor Ouderen Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
OVMBOnderlinge Verzekering voor Middenstand en Beroepen Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
OHRAOnderlinge Waarborgmij voor Hogere RijksAmbtenaren Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
OVDKOndernemer Voor De Klas Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
OVVZOndernemersnetwerk Voor Vrouwen Zeeland Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
OVTVOntspanningsVereniging voor TropenVrienden Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
OVJLOnzin Voor Je Leven! Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
OWNOorlogsWet voor Nederland Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
OOVDOostelijke Ontspanningsvereniging Voor Doven Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
OCMWOpenbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
OOMOpl - en Ontwikkelingsfonds voor Het Metaalbewerkingsbedrijf Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
OCMAOpl School voor Chr Maatschappelijke Arbeid Acronym in DutchEducation, School, College, University, Acronym
OLBOpleiding voor Lichaamsverzorgende Beroepen Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
OPDOSSOptimale Participatie voor Dove en Slechthorende Id Samenleving Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
OAEOrg voor Afrikaanse Eenheid Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
OAWSOrganisatie van Adviesbureaus voor Werving and Selectie Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
ODEOrganisatie voor Duurzame Energie Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
OESOOrganisatie voor Economisch Samenwerking and Ontwikkeling Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
OEESOrganisatie voor Eur Economisch Samenwerking Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
OGVOrganisatie voor Gerechtigheid and Vrede Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
OPGOrganisatie voor Paranormale Genezers Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
OSAOrganisatie voor Strategisch Arbeidsmarktonderzoek Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
OVSEOrganisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Eur Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
OVRIJOrganistatie voor Visserij in Rand- en IJsselmeer Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
OCIVOverlegCentrum voor Intregratie van Vluchtelingen Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
PVDDPartij Voor De Dieren Acronym in DutchGovernment, Politic, Public Administration, Acronym
PVDIPartij Voor De Informstiesamenleving Acronym in DutchGovernment, Politic, Public Administration, Acronym
PVHNPartij Voor Het Noorden Acronym in DutchGovernment, Politic, Public Administration, Acronym
PVMZPartij Voor Meer Zelfstandigheid Acronym in DutchGovernment, Politic, Public Administration, Acronym
PNPPartij voor Nieuwe Politiek Acronym in DutchGovernment, Politic, Public Administration, Acronym
PRDVPartij voor Rechtvaardigheid, Daadkracht en Veiligheid Acronym in DutchGovernment, Politic, Public Administration, Acronym
PVVPartij voor Vrijheid and Vooruitgang Acronym in DutchGovernment, Politic, Public Administration, Acronym
PABOPedagogische Academie voor Basis Onderwijs Acronym in DutchEducation, School, College, University, Acronym
PCVDPermanent Comit Voor De Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
PCLPermanent Comité voor Levensmiddelen Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
PLOTPlaatselijk Loket voor Tewerkstelling Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
PIJPlaatsing in Een Inrichting voor Jeugdigen Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
PLVPlafform voor Landbouw- en Voedsel-ethiek Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
PIVPlatform voor Illegale Vluchtelingen Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
PVOOPlatform Voor Ondernemers Oegstgeest Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
PWVGProcesmatig Werken Voor Griffiers Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
PBGProefstation voor de Bloemisterijen en Glasgroenten Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
PCSMGProt Chr Stichting voor Maatschap Werk and Gezinsverzorg Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
PRIMOProvinciaal Instituut voor Maatschappelijke Ontwikkeling Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
PGDProvinciale Gezondheidsdienst voor Dieren Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
PRVMZProvinciale Raad voor de Volksgezondheid and Maatschappelijke Zorg Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
PVLOPublicatiefonds Voor Lich Opvoeding Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
RABINRaad van Advies voor Bibliotheekwesen en Informatieverzorging Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
RARORaad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
RVARaad Voor Accreditatie Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
RASRaad voor de Arbeidsverhoudingen in de Schoonmaak Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
RFVRaad Voor De Financiële Verhoudingen Acronym in DutchBusiness, Finance, Accounting, Insurance, Acronym
RVDJRaad Voor De Journalistiek Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
RVDKRaad Voor De Kinderbescherming Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
RVDRRaad Voor De Rechtspraak Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
RRDRaad voor de RijksDienst Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
RVTVRaad Voor de TransportVeiligheid Acronym in DutchPublic Service/Transport, Acronym
RVZRaad voor de Volksgezondheid en Zorg Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
RGORaad voor GezondheidsOnderzoek Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
RLGRaad voor Het Landelijk Gebied Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
ROBRaad voor het Openbaar Bestuur Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
RVMWRaad Voor Maatschappelijk Welzijn Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
RMORaad voor Maatschappelijke Ontwikkelingen Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
RVOZRaad Voor Ondernemend Zoetermeer Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
ROARaad voor Organisatie-Adviesbureaus Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
RROMRaad voor Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
RVWRaad voor Verkeer en Waterstaat Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
RWIRaad voor Werk en Inkomen Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
RAWOORaad voor Wetenschappelijk Onderzoek Ontwikkelingssamenwerking Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
RIAGGReg Instelling voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
RLARegeling voor Laagfrequente Aandoeningen Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
RMTRegie voor Maritiem Transport Acronym in DutchPublic Service/Transport, Acronym
RTTRegie voor Telefonie en Telegrafie Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
RBARegionaal Bureau voor de Arbeidsvoorziening Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
RCORegionaal Centrum voor Ouderen-psychiatrie Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
RIGGRegionale Instelling voor de Geestelijke Gezondheidszorg Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
RMORegister voor Maatschappelijke Objecten Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
RIODRijks Instituut voor OorlogsDocumentatie Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
RSVZRijks-instituut voor de Sociale Verz Der Zelfstandigen Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
RIKZRijks-Instituut voor Kust en Zee Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
RINRijks-Instituut voor Natuurbeheer Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
RIKILTRijks-KwaliteitsInstituut voor Land- en Tuinbouwproducten Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
RKDRijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
RBTTRijksBureau voor Tabak en Tabaksproducten Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
RVARijksdienst voor ArbeidsVoorziening Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
RVAJRijksdienst Voor Arbeidsvoorziening Jaarverslag Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
RIJPRijksdienst voor de IJsselmeerPolders Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
RVVRijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
RDMZRijksDienst voor de MonumentenZorg Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
RDWRijksDienst voor Het Wegverkeer Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
RSZRijksdienst Voor Sociale Zekerheid Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
RIZIVRijksdienst voor Ziekte- en InvaliditeitsVerz Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
RVTRijkshogeschool voor Vertalers en Tolken Acronym in DutchEducation, School, College, University, Acronym
RIZARijksinstit voor Integraal Zoetwaterbeheer and Afvalwaterbehand Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
RIVONRijksInstit voor Veldbiologisch Onderzoek Tbv Het Natuurbehoud Acronym in DutchScience, Unit Measure, Chemistry, Biology, Acronym
RIOZRijksInstituut voor Visserij OnderZoek Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
RIVORijksInstituut voor VisserijOnderoek Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Acronym in DutchMedicine, Acronym
RMORijksMuseum voor Oudheden Acronym in DutchArts, Music, Cinema, Television, Acronym
RMVRijksMuseum Voor Volkenkunde Acronym in DutchArts, Music, Cinema, Television, Acronym
RBVMRuim Baan Voor Minderheden Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
SVDWSamen Voor De Wind Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
SOVONSamenw Organisaties voor VogelOnderzoek in Nederl Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
SBOSamenwerkende Bonden voor Ouderen Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
SIGSchaal voor Interpersoonlijk Gedrag Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
SIWSchaal voor Interpersoonlijke Waarden Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
SRKSchadeRegelingsKantoor Voor De RechtsbijstandsVerz Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
SPLSchool voor Politie Leiderschap Acronym in DutchEducation, School, College, University, Acronym
SVPSchoonmaakdiensten Voor Particulieren Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
SOFOKLESSociaal Fonds voor de Kennissector Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
SVMBSociaal Verzekeringsfonds voor Middenstand en Beroepen Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
SERVSociaal-Economische Raad voor Vlaanderen Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
SAROVSociale Arbeiders Radio Omroep voor Vlaanderen Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
SVHGSolidariteit Voor Het Gezin Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
SKVBSOLISTEN KAMPIOENSCHAPPEN VOOR BLAZERS Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
SMAKStedelijk Museum voor Actuele Kunst Acronym in DutchArts, Music, Cinema, Television, Acronym
SSVJSterren Stralen Voor Jou Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
SIMAVISteun In Medische Aangelegenheden Voor Inheemsen Acronym in DutchMedicine, Acronym
SGCSticht Geschillencommissies voor Consumentenzaken Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
SGVOStichting Gezondheid Voor Ouderen Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
SGDStichting Gezondheidszorg voor Dieren Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
SHISStichting Hervormde Internaten voor Schippersjeugd Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
SJVLStichting Jongerenactiviteiten Voor Litouwen Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
SKWOStichting Ko-ordinerend Welzijnswerk voor Ouderen Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
STIPLUStichting Pensioenfonds voor Langdurige Uitzendkrachten Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
SVSStichting tot Voorlichting voor Stotteraars Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
SVOSStichting VakOpl voor de Detailhandel in Schoenen Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
SASStichting Voor AfweerStoornissen Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
SBTStichting voor Bijzondere Tandheelkunde Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
STIBOKAStichting Voor Bodemkartering Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
SNAStichting voor de Nederlandse Archeologie Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
SPOTStichting voor de Promotie en Optimalisatie van TV-reclame Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
SMVPStichting voor Maatschappij Veiligheid en Politie Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
SVRZStichting Voor Regionale Zorgverlening Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
SSBStichting voor Studie- en Beroepskeuze Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
SZOHStichting Zorg voor Ouderen Harenkarspel Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
SKORTSyndicale Kamer Der Ondern voor Recuperatie van Textiel Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
TGVWTe Gek Voor Woorden Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
TEBODINTechnisch Bureau voor Ontwikkeling Der Industrie Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
THD-ATelefonische HulpDienst voor Agrariërs Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
TNVATest voor Niet-Verbale Abstactie Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
TOKTewerkstelling en Opleiding voor Kansarmen Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
TVBTijd Voor Bier Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
TVHOTijdschrift Voor Hoger Onderwijs Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
TVHBTijdschrift Voor Huurrecht Bedrijfsruimte Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
TVSGTijdschrift Voor Sociale Geschiedenis Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
TVVPTijdschrift Voor Vergoeding Personenschade Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
TVNRTrefpunt Voor Nieuwe Richtingen Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
TISBOTurks-Islamitische Bond voor Ouderen Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
USZOUitvoeringsinstel. Soc.Zekerheid voor Overheid en Onderwijs Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
UVEUnie Voor Europa Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
UVHUniversiteit Voor Humanistiek Acronym in DutchEducation, School, College, University, Acronym
VNCVakbond voor Nederl. Cabine-personeel Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
VAMVakopl. voor Het Automob., Motorrijwiel & Aanverw.bedr. Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
VVMVakvereniging Voor Machinisten Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
VECTAVer. Org.-en voor Evenementen Concerten en Theater Activiteiten Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
VOIVer. van Opleidingsinstituten voor Informatica Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
VCNSVer. voor Christelijk Nationaal Onderwijs Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
VCPVVer. voor Consultatieve Psychiatrische Verpleegkunde Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
VEMWVer. voor Energie, Milieu en Water Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
VVLSVer. Voor Letselschade-Slachtoffers Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
VMDBVer. voor Manisch-Depressieven & Betrokkenen Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
VMRVer. voor Milieu-Recht Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
VNTVer. voor Natuur Therapie Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
VOMVer. voor Oppervlakte-technieken van Materialen Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
VKSVer. voor Ouders/familie van Kinderen met Stofwisselingsziekte Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
VPSTVer. voor Professionele Schaats Teams Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
VPGVer. voor Psycho-Geriatrie Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
VSNVer. voor Spierziekten Nederland Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
VSGVer. voor SportGeneeskunde Acronym in DutchSport, Acronym
VSTVer. voor Stadsvriendelijk Transport Acronym in DutchPublic Service/Transport, Acronym
VVIVVer. voor Voedings- en Infusie Verpleegkundigen Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
VVWNVer. Voor Winterdepressie-patiënten Nederland Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
VZZVer. voor Zoogdierenkunde en Zoogdierenbescherming Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
VADVereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
VVAVereniging voor Auteursrecht Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
VBMVereniging voor Belangenbehartiging Militairen Acronym in DutchMilitary, Acronym
VERONVereniging voor Experimenteel Radio Onderzoek Acronym in DutchScience, Unit Measure, Chemistry, Biology, Acronym
VHPVereniging voor Hoger Personeel Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
V-ICTVereniging voor Informatie- en Comm. Technologie Nederl. Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
VIROVereniging voor Internationale Rechts Orde Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
VMAVereniging voor Milieu-Accountancy Acronym in DutchBusiness, Finance, Accounting, Insurance, Acronym
VOFFVereniging voor Onderzoek van Flora en Fauna Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
VPMVereniging voor PAAZ Managers Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
VVVVereniging voor Vreemdelingen Verkeer Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
VWNVereniging voor Waterleidingbelangen in Nederland Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
VWNHVereniging voor Windturbine-eigenaren in Noord-Holland Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
VBT-AMVVergunning voor Bepaalde Tijd Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
VVNORVertrouwensorganisatie Voor Nader Onderzoek Rechtspleging Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
VOAVerzend- en Ontvangststation voor Afnemers Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
VCKVlaams Centrum voor Kwaliteitszorg Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
VCOBVlaams Centrum voor Openbare Bibliotheken Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
VCMVlaams Commissariaat voor de Media Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
VFIKVlaams Fonds voor de Integratie van Kans-armen Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
VIGVlaams Instituut voor Gezondheidspromotie Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
VIREGVlaams Instituut voor Rationeel EnergieGebruik Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
VITOVlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
VIBVlaams Interuniversitair Instituut voor Biotechnologie Acronym in DutchEducation, School, College, University, Acronym
VNODIAVlaams-Nederl. OntmoetingsDag voor Industriële Archeologie Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
VLAMVlaamse Artsen voor het Milieu Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
VCIMVlaamse Centrum voor de Integratie van Migranten Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
VLACOROVlaamse Commissie voor de Ruimtelijke Ordening Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
VDABVlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling & Beroepsopleiding Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
VMWVlaamse Mij. voor Watervoorziening Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
VREGVlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
VVBADVlaamse Ver. voor Bibliotheek-, Archief- en Documentatiewezen Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
VVFVlaamse Ver. voor Familiekunde Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
VVKVlaanderen Voor Kristus Acronym in DutchReligious Acronym
VVDVolkspartij voor Vrijheid en Democratie Acronym in DutchGovernment, Politic, Public Administration, Acronym
VOVOVoorlichtingsbureau voor Voeding Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
VVKVoorzieningenfonds Voor Kunstenaars Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
VSOVrijwilligers Stichting voor Ontwikkelingslanden Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
WECWereld Evangelisatie voor Christus Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
WGKBWerkGeversvereniging voor Het Bankbedrijf Acronym in DutchBusiness, Finance, Accounting, Insurance, Acronym
WRRWetenschappelijke Raad voor Het Regeringsbeleid Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
ZCAZaans Centrum voor Amateurtoneel Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
ZVKZending Voor de Kerken Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
ZVKZendtijd Voor Kerken Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
AZVMArtiesten Zingen voor Mari Acronym in EnglishArts, Music, Cinema, Television, Acronym
ISVWInternationale School Voor Wijsbegeerte/ Acronym in EnglishEducation, School, College, University, Acronym
SVDTSchool voor de Toekomst Acronym in EnglishEducation, School, College, University, Acronym
SOVZStichting Opleidingsschool voor Ziekenverzorgenden Acronym in EnglishEducation, School, College, University, Acronym
TVOFTijdschrift Voor Openbare Financie Acronym in EnglishBusiness, Finance, Accounting, Insurance, Acronym
VVGTVlaamse Vereniging voor Gedragstherapie Acronym in EnglishMedicine, Acronym
IBN/BINInstitut Belge De Normalisation/Belgisch Instituut Voor Normalisatie Acronym in FrenchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
STICUSAStichting Voor Culturele Samenwerking Acronym in FrenchArts, Music, Cinema, Television, Acronym
IVKSInstituut voor Kern- en Stralingsfysica Acronym in GermanScience, Unit Measure, Chemistry, Biology, Acronym

Acronyms with VOOR LanguageCategory
AMVCArchief & Museum voor Het Vlaamse Cultuurleven Acronym in DutchArts, Music, Cinema, Television, Acronym
KMSKAKon Museum voor Schone Kunsten van Antwerpen Acronym in DutchArts, Music, Cinema, Television, Acronym
MUHKAMuseum voor Hedendaagse Kunst in Antwerpen Acronym in DutchArts, Music, Cinema, Television, Acronym
MUSEONMuseum voor Onderwijs Acronym in DutchArts, Music, Cinema, Television, Acronym
NFCNederl Fed voor Cinematografie Acronym in DutchArts, Music, Cinema, Television, Acronym
RMORijksMuseum voor Oudheden Acronym in DutchArts, Music, Cinema, Television, Acronym
RMVRijksMuseum Voor Volkenkunde Acronym in DutchArts, Music, Cinema, Television, Acronym
SMAKStedelijk Museum voor Actuele Kunst Acronym in DutchArts, Music, Cinema, Television, Acronym
AZVMArtiesten Zingen voor Mari Acronym in EnglishArts, Music, Cinema, Television, Acronym
STICUSAStichting Voor Culturele Samenwerking Acronym in FrenchArts, Music, Cinema, Television, Acronym

Acronyms with VOOR LanguageCategory
ASNAlgemene Spaarbank voor Nederland Acronym in DutchBusiness, Finance, Accounting, Insurance, Acronym
BIBBank voor Internationale Betalingen Acronym in DutchBusiness, Finance, Accounting, Insurance, Acronym
BOZBank voor Onroerende Zaken Acronym in DutchBusiness, Finance, Accounting, Insurance, Acronym
CBFCommissie voor het Bank en Financie wezen Acronym in DutchBusiness, Finance, Accounting, Insurance, Acronym
EBWOEuropese Bank Voor Wederopbouw En Ontwikkeling Acronym in DutchBusiness, Finance, Accounting, Insurance, Acronym
FABFonds voor Algemene Bankrisico's Acronym in DutchBusiness, Finance, Accounting, Insurance, Acronym
KBOKruispuntBank voor Ondernemers Acronym in DutchBusiness, Finance, Accounting, Insurance, Acronym
MAVIFMaatschappij Voor IndustrieFinanciereing Acronym in DutchBusiness, Finance, Accounting, Insurance, Acronym
NIBUDNationaal Instituut Voor Budgetvoorlichting Acronym in DutchBusiness, Finance, Accounting, Insurance, Acronym
NIVRANederl Inst Voor Register-Accountants Acronym in DutchBusiness, Finance, Accounting, Insurance, Acronym
NIVANederl Instituut Voor Accountants Acronym in DutchBusiness, Finance, Accounting, Insurance, Acronym
NOVAANederl Org Voor Accountant-Administratie Consulenten Acronym in DutchBusiness, Finance, Accounting, Insurance, Acronym
RFVRaad Voor De Financiële Verhoudingen Acronym in DutchBusiness, Finance, Accounting, Insurance, Acronym
VMAVereniging voor Milieu-Accountancy Acronym in DutchBusiness, Finance, Accounting, Insurance, Acronym
WGKBWerkGeversvereniging voor Het Bankbedrijf Acronym in DutchBusiness, Finance, Accounting, Insurance, Acronym
TVOFTijdschrift Voor Openbare Financie Acronym in EnglishBusiness, Finance, Accounting, Insurance, Acronym

Acronyms with VOOR LanguageCategory
ASVVAanbevelingen voor Stedelijke VerkeersVoorzieningen Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
AKALAannemerscollectief voor Kabel- en Leidingleggers Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
AVGAanpassing Voor Gehandicapten Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
AVBAansprakelijkheidsVerzekering voor Bedrijven Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
AVLMAcademie Voor Lichte Muziek Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
ARIONActieprogramma voor Reizen met Een Instructief Karakter voor Onderwijsspecialisten Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
AJOAdviesbureau voor Jongeren en Ouders Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
AVKMAdviesbureau Voor Kostenbesparend Management Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
AVHAlarmservice voor Hulpzoekenden Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
AFZAlg. Federatie voor Werknemersorganisaties in de Zorgsector Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
ANVVAlg. Nederl. Vereniging voor Verblijfsrecreatie Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
ASVOAlg. Studenten Vereniging voor de Overzeese Gebieden Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
ASIBAlgemeen Steunfonds voor Inheemse Behoeftigen Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
AZVZAlgemeen Ziekenfonds Voor Zeelieden Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
ABVCAlgemene Beroepsvereniging Voor Counselling Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
ABOPAlgemene Bond voor Onderwijzend Personeel Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
ABHBAlgemene Brancheorg. voor Honden Behandelingen Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
ACOPAlgemene Centrale voor OverheidsPersoneel Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
AMVJAlgemene Maatschappij Voor Jongeren Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
AMVVAlgemene Maatschappij Voor Varenden Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
AMOEBEAlgemene Methode voor Oecologische Beschrijving Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
AMVVAlgemene Mij. Voor Varenden Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
ANBMAlgemene Nederl. Bond voor Mijnwerkers Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
ANBOAlgemene Nederl. Bond voor Ouderen Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
ANUMAlgemene Nederl. Unie voor Muziekverenigingen Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
ARGOAlgemene Raad voor het GemeenschapOnderwijs Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
AVVEAlgemene Veilingvoorwaarden Voor Executieveilingen Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
AVHAlgemene Vereniging voor Hoogovenspers Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
AVMAlgemene Vereniging voor Melkvoorziening Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
AVWIAlgemene Voorschriften voor DrinkWaterInstallaties Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
AVTIAlgemene Voorschriften voor Technische Installaties Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
AVR-NSAlgemene Voorw. voor Het Vervoer van Reizigers en Handbagage Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
AVOSAlles Voor Onze Soldaten Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
AVV/VVKAlles Voor Vlaanderen/Vlaanderen Voor Kristus Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
AVVAlternatief Voor Vakbond Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
AVUOAltijd Voor U Onderweg Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
ACVZAmsterdamse Club Voor Zweefvliegen Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
AGHAAntwerpse Gemeenschap voor de Haven Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
AVBArchitectuur voor VerkeersBeheersing Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
AVVKArnhemse Vereniging Voor Kamermuziek Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
AVGArts Voor Verstandelijk Gehandicapten Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
AECAssociatie Voor Energie Consulenten Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
AMMUAssociatie voor Marokkaanse Migranten Utrecht Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
BVGBedrijfsVer voor Gezondheid Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
BVVHBelangen Vereniging Voor Huiseigenaren Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
BVVUBelangen Vereniging Voor Uitkeringsgerechtigden Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
BOINKBelangenver voor Ouders In de Kinderopvang Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
BINBelgisch Instituut voor Normalisatie Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
BIPTBelgisch Instituut voor Post- en Telecommunicatiediensten Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
BDBHBelgische Dienst voor Buitenlandse Handel Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
BVKBelgische Ver voor Koeltechniek Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
BVDBelgische Vereniging voor Dokumentation Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
BVFBelgische Vereniging voor Fotogrammetrie Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
BVPBelgische Vereniging voor Psychologen Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
BEVJBen Er Voor Je Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
BOPBeoordelingsschaal voor Oudere Patiënten Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
BONROUTEBereikbaarheidsOffensief voor de Noordelijke Randstad Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
BMVVBeroepsver voor Maritiem Verpleegkundigen en Verzorgenden Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
BRKBeroepsvereiniging voor Restaurateurs van Kunstvoorwerpen Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
BVATBeroepsvereniging Voor APS Therapeuten Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
BVBBeroepsVereniging voor Bezigheidstherapeuten Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
BVKBeroepsvereniging voor Kinesiologie Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
BVPABeroepsVereniging voor Public Affairs Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
BWVEBewaar Wat Voor Eirin Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
BIVTBijscholing Instituut Voor Therapeuten Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
BVVJBiologie Verzorging Voor Jou Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
BBVJBloemen Bloeien Voor Jou Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
BCDBond voor Cannabis Detaillisten Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
BVLOBond Voor Lichamelijke Opvoeding Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
BVMBond voor Materialienkennis Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
BNMOBond voor Nederl Mil Oorlogs- en Dienstslachtoffers Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
BVOJBond Voor Oudere Jongeren Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
BSBVBond voor Scheidsrechters Betaald Voetbal Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
BVIHBr Voor Internationale Hulpverlening Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
BBTBrabants Bureau voor Toerisme Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
BGBBrancheorganisatie voor de Groothandel in Bouwgrondstoffen Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
BVBBrancheVereniging voor Bergingsbedrijven Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
BNCTOBrussels Nederlandstalig Comité voor Tewerkstelling en Opl Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
BGDABrusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
BURAFOBureau voor Auteurs- en Foto-rechten Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
BIEBureau voor de Industriële Eigendom Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
BVHRBureau Voor Hippe Reclame Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
BVMOBureau Voor Milieu Onderzoek Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
BUMABureau voor Muziek-Auteursrechten Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
BSOBureau voor SysteemOntwikkeling Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
BTSABureau voor Therapeutische Serviceverlening en Advisering Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
BVTZBureau Voor Toerisme Zeeland Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
BVBIBuro Voor Bestuurlijke Informatica Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
BVVRBuro Voor Vrije Ruimte Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
COBCentale Organisatie voor het Beroepsgoederenvervoer Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
CGGZCentra voor Geestelijke GezondheidsZorg Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
CARCentraal Adviesbureau voor Restauratiewerken Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
CBACentraal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
CEBUCOCentraal Bureau voor Courantenpubliciteit Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
CBRBCentraal Bureau voor de Rijn en Binnenvaart Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
CBSCentraal Bureau voor de Statistiek Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
CBVHCentraal Bureau Voor Hypotheekbemiddeling Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
CFVCentraal Fonds voor Volkshuisvesting Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
CICSACentraal Instituut voor Christelijke Sociale Arbeid Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
CIDCCentraal Instituut voor Dierziekte Controle Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
CIHAVCentraal Instituut voor HandelsVoorlichting Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
CIMKCentraal Instituut voor Het Midden en Kleinbedrijf Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
CIVICentraal Instituut Voor Industrialisatie Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
CIOVCentraal Instituut voor Opleiding en Vorming Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
CMKCentraal Meldpunt Kinderopvang voor Bedrijven Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
COKZCentraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
CBPTTCentrale Bond voor PTT Personeel Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
CCRCentrale Commissie voor de Rijnvaart Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
CDIUCentrale Dienst voor de In en Uitvoer Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
COVCentrale Organisatie voor de Vleessector Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
COVRACentrale Organisatie Voor Radio Actief Afval NV Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
CRMHCentrale Raad voor de Milieu Hygiëne Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
CRBCentrale Raad voor Het Bedrijfsleven Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
CVAHCentrale Ver voor de Ambulante Handel Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
CMHFCentrale voor Middelb en Hogere Functionarissen Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
CRPCentrale voor RijksPersoneel Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
CAWCentrum voor Algemeen Welzijnswerk Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
CB&SACentrum voor Bedrijf & Samenleving Alkmaar Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
CBUCentrum voor Bedrijfsopleidingen Utrecht Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
CBBCentrum voor Beroepsoriëntatie en Beroepsbeoefening Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
CBGSCentrum voor Bevolkings en Gezinsstudieën Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
CCOCentrum voor Communicatieve Opleidingen Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
CCICentrum voor Consumenten Informatie Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
CCVCentrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
CBICentrum voor de Bevordering van Import Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
CESWOCentrum voor Economisch en Sociaal Wetenschappelijk Onderzoek Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
CEACentrum voor Educatie en Advies Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
CEDEOCentrum voor Educatie en Documentatie voor Economisch Opleidingen Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
CVECentrum Voor Energievraagstukken Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
CEMOCentrum voor Estuariene en Marine Oecologie Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
CGKRCentrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
CGLCentrum voor Gesproken Lectuur Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
CHJCentrum voor Hulpverlening Aan Jongeren Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
CISACentrum voor Individu en Samenleving Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
CIBCentrum voor Industrieel Beleid Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
CIMECentrum voor Industrieel en Mobiel Erfgoed Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
CIERCentrum voor Intellectueel EigendomsRecht Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
CIECentrum voor Islam in Europa Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
CKGCentrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
CKOCentrum voor Klimaat Onderzoek Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
CLMCentrum voor Landbouw en Milieu Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
CLBCentrum voor LeerlingenBegeleiding Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
CELEXCentrum voor Lexicale Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
CMDCentrum voor Maatschappelijke Dienstverlening Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
CMECentrum voor Micro Electronica Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
CNLCentrum voor Natuur en Landschap Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
COTCentrum voor Onderzoek en Technisch Advies Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
COELOCentrum voor Onderzoek van de Economisch van de Lagere Overheden Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
COSCentrum voor OntwikkelingsSamenwerking Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
CPICentrum voor Parodontologie & Implantologie Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
CPROCentrum voor Plantenveredelings en Reproductie Onderzoek Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
CEPROCentrum voor ProductOntwikkeling Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
CVPCentrum Voor Psychiatrie Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
CROWCentrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Wegenbouw Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
CRNCentrum voor Reïntegratie en Nazorg Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
CSTMCentrum voor Schone Technologie en Milieubeleid Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
CSOCentrum voor SmaakOnderzoek Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
CSBCentrum voor Sociaal Beleid Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
CTBOCentrum voor Technische BedrijfsOpleidingen Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
CVTCentrum voor VerpakkingsTechnologie Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
CVOCentrum voor VerslavingsOnderzoek Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
CWICentrum voor Werk en Inkomen Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
CMOCentruum voor Material-Onderzoeg Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
CBDChr Beweging voor Drankbestrijding Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
CBBChr Bibliotheek voor Blinden & Slechtzienden Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
CVSChristenen Voor Het Socialisme Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
CURCivieltechn Centrum voor Uitvoering, Research en Regelgeving Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
CBNLSComité voor Belgisch Nederl Luxembourgse Samenwerking Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
CPBComité voor Preventie en Beschreming Op Het Werk Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
CVDMCommissariaat Voor De Media Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
CBINCommissie voor Buitenlandse Investeringen in Nederland Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
CPNBCommissie voor de Propaganda van Het Nederlandse Boek Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
CGRCommssariaat Generaal voor de Recuperatie Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
CADConsultatiebureau voor Alcohol & Drugs Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
CPEControlebureau voor Pluimvee, Eieren en ei producten Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
CLANAGControleLaboratorium voor Nederl Apotheekhoudende Geneeskundigen Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
DZVED Zenders Voor Eindhoven Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
DVODagverblijf Voor Ouderen Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
DTGDagverblijven en Tehuizen voor Gehandicapten Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
DVZDepartement Voor Zeevisserij Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
DIODienst voor de Internationale Ontwikkeling Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
DSDienst voor de Scheepvaart Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
DIGODienst voor Infrastructuurwerken V/h Gesubsidieerd Onderwijs Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
DOSDienst voor OntwikkelingsSamenwerking Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
DOVODienst voor Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
DTVDienstencentrum voor Toerisme en Verkeer Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
DGWDirectoraat-Generaal voor de Wetenschappen Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
DGODirectoraat-Generaal voor Het Onderwijs Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
ESRBHGEcon en Sociale Raad voor Het Brussels Hoofdstedelijk Gewset Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
EIMEcon Instituut voor Het Midden- en Kleinbedrijf Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
EIBEconomisch Instituut voor de Bouwnijverheid Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
EFVIEen Fiets Voor Iedereen Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
EHVLEen Hart Voor Limburg Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
EVONEeuwfeest Voor Optimistische Mensen Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
ECEATEuropees Centrum voor Eco Agro Toerisme Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
EHRMEuropees Hof voor de Rechten van de Mens Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
EVUEuropees Verdag voor Uitlevering Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
EAVVEuropese Autoriteit Voor Voedselveiligheid Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
EGAEuropese Gemeenschap voor Atoomenergie Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
EVOAEuropese Verordening voor de Overbrenging van Afvalstoffen Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
EXINExameninstituut voor Informatica Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
FMEFed voor Met - and Electro-technische Industrie Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
FAVVFederaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
FLVVFEDERAAL LABORATORIUM VOOR VOEDSELVEILIGHEID Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
FIKAFederatie van Instellingen voor Kinderbescherming Te Amsterdam Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
FIOMFederatie van Instellingen voor Ongehuwde Moeders Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
FENITFederatie van Nederl Branchever voor InformatieTechnologie Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
FIWIFederatie voor Ex Illegale Werkers in Indië Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
FVIBFederatie Voor Inkoop Bemiddeling Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
FENEDEXFederatie voor Nederlandse EXport Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
FVIBFederatie voor Vrije en Intellectuele Beroepen Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
FWMFederatie voor Werkgevers in de Metaal Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
FWZFederatie voor Werknemers in de Zeevaart Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
FAPKFonds voor Amateurkunst en PodiumKunsten Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
FAOFonds Voor Arbeids-Ongevallen Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
FBKVBFonds voor Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
FBJFonds voor Bijzondere Jeugdbijstand Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
FCZFonds voor Chronisch Zieken Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
FISFonds voor Internationale Solidariteit Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
FOPFonds voor OverlevingsPensioenen Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
FPPMFonds voor PodiumProgrammering en Marketing Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
GIPGedrags-observatie-schaal voor de Intra-murale Psychogeriatrie Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
GIDSGeïntegreerde Interactieve Databank voor Strategische Bedrijfsinfo Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
GCOGemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
GIMDGemeenschappelijk Instituut voor Maatschappelijke Dienstverlening Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
GVHVGeneeskunde Voor Het Volk Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
GIGVGeneeskundige Inspectie voor de Geestelijke Volksgezondheid Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
GIVGeneeskundige Inspectie voor de Volksgezondheid Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
GLIBWGeref Landelijke Instelling voor Beschermd Wonen Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
GWWDGezondheids- en WelzijnsWet voor Dieren Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
GBWGezondheidsBevordering voor Werknemers Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
GDGezondheidsdienst voor Dieren Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
GOVKGouds Ontwikkelingsvolgsysteem Voor Kleuters Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
HOTHaags Ontmoetingscentrum voor Theaterkunsten Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
HTBHandleiding voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
HVLHart Voor Langedijk Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
HVOHergebruik Voor Ontwikkelingswerk Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
HIVOHoger Instituut Voor Opvoedkunde Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
HOVOHoger Onderwijs Voor Ouderen Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
HMVLHollandsche Maatschappij Voor Landbouw Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
HBAHoofdBedrijfsschap voor de Ambachten Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
HRHBHuishoudelijk Reglement voor de Huizen van Bewaring Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
HVOHulp Voor Onbehuisden Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
HIVOSHum Instituut Voor Ontwikkeling Samenwerking Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
HSHBHum Stichting voor Huisvesting van Bejaarden Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
IBVGIn Beweging Voor Genezing Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
IMIWIndische Mij voor Individuele Werkverschaffing Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
INOMIndividueel NijverheidsOnderwijs voor Meisjes Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
IREMIndustrie Raad voor Energie en Milieu Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
IVWNInformatiepunt Voor Winterdepressiepati Nten Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
IOAZInkomensvoorz voor Oudere Arbeidsongeschikte Zelfstandigen Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
IOAWInkomensvoorziening voor Oudere Arbeidsongeschikte Werknemers Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
IGZInspectie voor de GezondheidsZorg Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
ISLInstelling voor Schriftelijke Leergangen Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
IMAUInstitut voor Marien en Atmosferisch onderzoek Utrech Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
IMOInstitut voor Materialonderzoeg Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
IVASInstituut Voor Arbeidsintegratie en Scholing Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
IAPInstituut voor Archeologisch Patrimonium Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
IBWInstituut voor BedrijfsWetenschappen Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
IBNInstituut voor Bos- and Natuur-onderzoek Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
IVCLInstituut Voor Christelijk Leiderschap Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
ICOInstituut voor Commerciële Opleidingen Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
ICRInstituut voor Criminaliteitsbeheersing en Recherchekunde Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
IGEInstituut voor de GezondheidsEthiek Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
INRInstituut voor de Nationale Rekeningen Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
IDInstituut voor Dierhouderij en diergezondheid Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
IVEGInstituut Voor Energetische Geneeskunde Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
IVFGInstituut Voor Functionele Geneeskunde Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
IMKInstituut voor Het Midden- en Kleinbedrijf Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
IVHAInstituut Voor Huishoud-technisch Avdies Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
IVHGInstituut Voor Hyperbare Geneeskunde Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
IVIOInstituut Voor Individueel Onderwijs Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
IVIRInstituut Voor InformatieRecht Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
ILOInstituut voor Leraren Opleidingen Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
IMCOInstituut voor Maatschappelijke en Cult Ondersteuning Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
IVMKInstituut Voor Medische Keuringen Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
IMKOInstituut voor Midden- en Kleinbedrijf Opleidingen Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
IMESInstituut voor Migratie en Etnische Studies Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
IMSAInstituut voor Milieu en Systeem Analyse Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
IMVInstituut voor Milieu Vraagstukken Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
IMAGInstituut voor Milieu- en Agritechniek Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
IVMInstituut Voor Milieu-vraagstukken Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
IMPInstituut voor Multi-disciplinaire Psycho-therapie Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
IVNInstituut Voor Natuurbeschermings-educatie Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
INGInstituut voor Nederlandse Geschiedenis Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
INLInstituut voor Nederlandse Lexicologie Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
IVNOInstituut Voor Nieuw Ondernemerschap Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
IOOInstituut voor Onderzoek Overheidsuitgaven Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
IVPVInstituut Voor Permanente Vorming Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
IVPInstituut Voor Plantenveredeling Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
IPMInstituut voor Psychologies Marktonderzoek Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
IPPInstituut voor Publiek en Politiek Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
ISNInstituut voor Sier- en NijverheidsKunst Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
ISEOInstituut voor Sociaal-Econ Onderzoek Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
ISFGInstituut voor Sponsoring and Fondsenwerving Gezondheidszorg Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
ITSInstituut voor Toegepaste Sociologie Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
ITALInstituut voor Toepassing van Atoomenergie in de Landbouw Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
IVONInstituut voor VegetatieOnderzoek in Nederland Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
IVOInstituut voor VerslavingsOnderzoek Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
IVKInstituut voor Veterinaire Keuring Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
IVOCInstituut voor Vorming en Opleiding in de Confectie Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
IWETOInstituut voor Wetenschappelijk Technisch Onderzoek Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
IZOInstituut voor ZorgOnderzoek Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
IFENInt Fonds voor Europese Natuur Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
ICESInterdepartementale Commissie voor Econ Structuurbeleid Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
ICWDInterfacultair Centrum voor Welzijn van Dieren Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
IKOSInterKerkelijk Overleg voor Scholen Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
IAVInternationale Archief voor de Vrouwenbeweging Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
IIAVInternationale Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwenbeweging Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
IISGInternationale Instituut voor Sociale Geschiedenis Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
IWBGInternationale Wedstrijd voor de Beste Geluidsopname Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
IRCELInterRegionale Cel voor Het Leefmilieu Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
IVEXIntituut Voor EXport Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
ISNOIslamitische Stichting voor Nederl Onderwijs and Opvoeding Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
JVOJeugdbond Voor Onthouding Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
JNVCJong Nederland Voor Christus Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
KIWAKeuringsInstituut voor Waterleiding-Artikelen Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
KVUAKINDERVERENIGING VOOR URO-GENITALE AANDOENINGEN Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
KIBKliniek voor Intensieve Behandeling Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
KVPAKliniek Voor Parodontologie Amsterdam Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
KOVJKom Op Voor Jezelf Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
KAVBKon Alg Vereniging voor Bloembollencultuur Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
KIMKon Instituut voor de Marine Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
KITKon Instituut voor de Tropen Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
KITTZKon Instituut voor Toegepaste ThuisZorgvernieuwing Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
KMSKKon Musea voor Schone Kunsten Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
KNBLOKon Nederl Bond voor Lichamel Opvoeding Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
KNGFKon Nederl Genootschap voor Fysiotherapie Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
KNMVDKon Nederl Mij voor Diergeneeskunde Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
KNVVLKon Nederl Ver Voor de Luchtv Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
KOFSKon OnderwijsFonds voor de Scheepv Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
KVWNKon Ver voor Waterleidingbelangen in Nederland Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
KWFNOKKon Wilhemina Fonds / Nederl Org voor Kankerbestrijding Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
KAWBKoninklijke Academie voor Wetenschappen van Belgie Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
KAWLSKBKoninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van Belgie Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
KMVDKoninklijke Maatschappij Voor Dierenbescherming Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
KVAWLSBKoninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
KBOHKwaliteits- and BruikbaarheidsOnderz van Hulpmid voor Gehandicapt Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
LGPLaboratorium voor Gerechtelijke Pathologie Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
LKSVLaboratorium voor Kristallografie en Studie van de Vastestof Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
LLTHVLaboratorium voor Lage Temperaturen en Hoge- Veldenfysika Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
LVSMLaboratorium voor Vaste Stoffysika en Magnetisme Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
LCGJLandelijk Centrum voor Gereformeerd Jeugdwerk Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
LIPLandelijk Informatiepunt voor Patiënten Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
LIVRELandelijk Informatiesysteem Voor Revalidatie Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
LOVTLandelijk Oudercontact Voor Trekkende Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
LOPAGLandelijk Overleg van Patiëntenorg voor Alt Geneeswijzen Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
LSCPLandelijk Selectie Centrum voor de Politie Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
LBBLandelijke Belangenvereniging voor Basisartsen Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
LOVRLandelijke Organisatie voor Veiligheid en Respect Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
LVGOLandelijke Ver Groepswonen voor Ouderen Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
LVBZBLandelijke Ver voor Behoud Vh Zeilend Bedrijfsvaartuig Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
LVSLandelijke Ver voor Schoonrijders Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
LVTLandelijke Ver voor Thuiszorg Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
LVPMLandelijke Vereniging voor Permanent Wonen Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
LVDOLeren Voor Duurzame Ontwikkeling Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
LVHLLiefde Voor Het Leven Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
LACHLiga voor Activering van Creativiteit en Humor Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
LRLozingsverordening voor Riolering Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
MCMMarketingCentrum voor de Melkhandel Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
MG6Meekijken Gewenst voor Kinderen Tot 6 Jaar Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
MBVOMeer Bewegen Voor Ouderen Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
METACOMMeerTalige Communicatie (Nederl Federatie Voor -): NED Taal Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
MWVMMensen Werken Voor Mensen Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
MIVAMij voor Intercommunaal Vervoer Antwerpen Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
MIVBMij voor Intercommunaal Vervoer Brussel Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
MECOMilieu en Energie Consultants voor Ondernemers Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
MICMilieu Informatiepunt voor Consumenten Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
MCVZMilitair Centrum Voor Zweefvliegen/Centre Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
MHVDMobiele Hangplek Voor Daklozen Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
MCOMuziek Centrum voor de Omroep Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NBOSNat Beroepsvereniging voor Orthopedisch Schoeisel Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NACEBONat Centrale voor met -, Hout- en BouwvakOndernemingen Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NCOSNat Centrum voor OntwikkelingsSamenwerking Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NCDONat Commissie voor Internationale Samenwerkerking and Duurzame Ontwikkeling Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NFWONat Fonds voor Wetenschappelijke Onderzoekingen Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NIGZNat Instituut voor Gezondheidsbevordering and Ziektepreventie Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NIRASNat Instituut voor Radio-Actieve Splijtstoffen Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NAVEMANat Ver voor Manegehouders Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NVVMNat Ver voor Verhoogde Motorrijvaardigheid Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NVENat Verbond voor Eierhandelaars Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NCVJNationaal Concours Voor Jeugdsymfonieorkesten Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NISNationaal Instituut voor de Statistiek Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NOVONationaal Opsporingsteam Voor Oorlogsmisdrijven Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NWOINationaal Werk voor Oorlogs Invaliden Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NWOSNationaal Werk voor Oud Strijders Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NFWONational Fond voor Wetenschappelijk Onderzoek Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NBZNationale Beroepsopleiding voor Zwemonderwijs Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NMHNationale Mij voor de Huisvesting Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NRVNationale Raad voor de Volksgezondheid Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NRLONationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NRMWNationale Raad Voor Maatschappelijk Werk Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NIKONed Instituut voor KansspelOnderzoek Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NAKGNederl Algemene Keuringsdienst voor Groente- en Bloemzaden Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NBRVNederl Beroepsvereniging voor RevalidatieVerpleging Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NBVLONederl Bond Voor Lichamelijke Opvoeding Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NBPNederl Bond voor Pensioenbelangen Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NBBSNederl Bureau voor Buitenlandse Studentenbetrekkingen Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NBTNederl Bureau voor Toerisme Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NCBVNederl Centraal Bureau voor Volksdansen Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NECIGEFNederl Centraal Instituut voor Giraal Effectenverkeer Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NCHBNederl Centrale voor Huisvesting van Bejaarden Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NCANederl Centrum voor Amateurtoneel Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NCVBNederl Centrum Voor Beroepsziekten Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NECEDONederl Centrum voor Dopingvraagstukken Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NCGVNederl Centrum voor Geestelijke Volksgezondheid Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NCIPSNederl Centrum voor Interregionale PolitieSamenwerking Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NCBRMNederl Chr Bond voor Rijwiel- en Motorhandelaren Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NCOSNederl Chr Ondernemersverbond voor het Schildersbedrijf Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NCIVNederl Christelijk Instituut voor de Volkshuisvesting Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NFKNederl Federatie voor Kunststoffen Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NGINederl Genootschap voor Informatica Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NHTNederl Herverzekeringsmij voor Terrorismeschaden Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NIVENederl Inst voor Efficiency Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NIOONederl Inst voor Oecologisch Onderzoek Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NIVELNederl Inst voor onderzoek V/d EersteLijnsgezondheidszorg Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NIPGNederl Inst voor Preventieve Gezondheidszorg Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NIPONederl Inst voor Publieke Opinie Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NIROVNederl Inst voor Ruimtelijke Ordening and Volkshuisvesting Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NIVRNederl Inst voor Vliegtuigontwikkeling en Ruimtev Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NIVONNederl Inst voor VolksOntwikkeling en Natuurvriendenwerk Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NIVVNederl Inst voor Vredes-Vraagstukken Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NIWINederl Inst voor Wetenschappelijke Informatiediensten Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NIADNederl Instituut voor Alcohol and Drugs Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NIANederl Instituut voor Arbeidsomstandigheden Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NIANederl Instituut voor Archiefonderwijs and -onderzoek Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NIVANederl Instituut Voor Architecten Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NIAMNederl Instituut voor Audiovisuele Media Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NIBRANederl Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NICAMNederl Instituut voor Classificatie van Audio-visuele Media Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NIDNederl Instituut voor de Dans Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NIPNederl Instituut voor de Psychologie Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NIDERNederl Instituut voor Documentatie En Registratuur Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NIVEENederl Instituut voor Electrowarmte en Electrochemie Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NIHNederl Instituut voor Hersen-onderzoek Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NILONederl Instituut voor Lichamelijke Ontwikkeling Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NIMONederl Instituut voor Management Ontwikkeling Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NINTNederl Instituut voor Nijverheid and Techniek Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NIOZNederl Instituut voor Onderzoek der Zee Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NIODNederl Instituut voor OorlogsDocumentatie Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NISANederl Instituut voor Scheeps- en OnderwaterArcheologie Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NISSONederl Instituut voor Sociaal Sexuologisch Onderzoek Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NIVNederl Instituut voor Vliegtuigontwikkeling Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NIVNederl Instituut voor Volksdans and volksmuziek Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NIZWNederl Instituut voor Zorg en Welzijn Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NIZANederl Instituut voor Zuidelijk Africa Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NISBONederl Islamitische Bond voor Ouderen Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NJNNederl Jeugdbond voor Natuurstudie Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NOIBNederl Opl -Instituut voor de Buitenlandse Dienst Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NOVIBNederl Org Voor Internationale Bijstand Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NOVOKNederl Org Voor Olie en Kolen Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NWONederl Org voor Wetenschappelijk Onderzoek Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NOVAGNederl Organisatie Voor Alternatieve Geneeskunde Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NOVENederl Organisatie Voor de Energiebranche Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NOGNederl Organisatie voor de Geitenfokkerij Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NOVEMNederl Organisatie Voor Energie En Milieu Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NOTUNederl Organisatie voor Tijdschrift-Uitgevers Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NOVAMNederl Organistaie Voor Accordeon en Mondharmonica Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NRBMNederl Referentielaboratorium voor Bacteriële Meningitis Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NEFYTONederl Stichting voor Fytopharmacie Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NTBNederl Testcentrum voor Borstvoeding Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NTVGNederl Tijdschrift Voor Geneeskunde Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NEVIVNederl Ver van Instellingen voor Verslavingszorg Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NVANederl Ver voor Acupunctuur Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NVAGNederl Ver voor Algemene Gezondheidszorg Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NVAGGNederl Ver voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NVAENederl Ver voor Aquatische Ecologie Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NVABNederl Ver voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NVANederl Ver voor Audiologie Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NVANederl Ver voor Autisme Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NEVASNederl Ver voor Auto Snelwegen Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NVBVNederl Ver voor Belangenbehartiging van Verpleeghuisbewoners Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NVBNederl Ver voor Burgerzaken Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NVBNederl Ver voor de Bakkerij Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NVCINederl Ver voor de Chemische Industrie Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NVELNederl Ver voor de Ekologische Landbouw Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NVMPNederl ver voor de Verwijdering van met elecr Producten Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NVVENederl Ver Voor Ergonomie Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NVFNederl Ver voor Fysiotherapie Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NVGENederl Ver Voor Gastro-Enterologie Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NVGGZNederl Ver voor Geestelijke GezondheidsZorg Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NVGZNederl Ver voor Grind- en Zandhandelaren Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NVONNederl Ver voor Het Onderwijs in Natuurwetenschappen Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NVPNederl Ver voor Het Poppenspel Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NVHPVNederl Ver voor Human Powered Vehicles Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NEVINederl Ver Voor Inkoopmanagement Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NVICVNederl Ver voor Intensive Care Verpleegkundigen Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NVJGNederl Ver voor JeugdGezondheidszorg Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NVKNederl Ver voor Kartografie Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NVKNederl Ver voor Kindergeneeskunde Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NVKHNederl Ver voor Klassieke Homeopathie Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NVKCNederl Ver voor Klinische Chemie en Lab Geneeskunde Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NVKFNederl Ver voor Klinische Fysica Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NVVKNederl Ver Voor Koude Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NVKNederl Ver voor Kriminologie Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NVLNederl Ver voor Libellenstudie Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NVLFNederl Ver voor Logopedie en Foniatrie Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NVLNederl Ver voor Luchtvaart-archeologie Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NVMTNederl Ver voor Manuele Therapie Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NVNNederl Ver voor Natuurtoezicht Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NVNRNederl Ver voor Neuraal- / Regulatie-therapie Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NVNNederl Ver voor Neurologie Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NVNGNederl Ver voor Nucleaire Geneeskunde Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NVOGNederl Ver voor Obstetrie en Gynaecologie Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NVOINederl Ver voor Orale Implantologie Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NVPNederl Ver voor Personeelsbeleid Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NVPCNederl Ver voor Plastische Chirurgie Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NVPNederl Ver voor Pleeggezinnen Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NVPVNederl Ver voor Psychiatrische Verpleegkunde Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NVPMTNederl Ver voor Psychomotorische Therapie Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NVPNederl Ver voor Psychotherapie Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NVVRNederl Ver Voor Radiotelegrafie Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NVRONederl Ver voor Radiotherapie en Oncologie Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NVVRNederl Ver Voor Rechtspraak Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NVRGNederl Ver voor Relatie- Gezinstherapie Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NVRNederl Ver voor Ruimtevaart Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NVSHNederl Ver voor Sexuele Hervorming Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NVVSNederl Ver Voor Sexuologie Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NVVSNederl Ver Voor Slechthorenden Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NVTLNederl Ver voor Tuin- en Landschaps-Architectuur Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NVVZNederl Ver voor VerpleeghuisZorg Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NVVPZNederl Ver voor Verpleegkundigen in de Palliatieve Zorg Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NVVGNederl Ver voor VerzekeringsGeneeskundigen Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NVVVNederl Ver Voor Vlaggenkunde Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NVVLNederl Ver voor Voedingsleer en Levensmiddelentechnologie Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NVVKNederl Ver voor VolksKrediet Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NVVENederl Ver voor Vrijwillige Euthanasie Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NVWNederl Ver voor Wasserijen Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NVWSNederl Ver voor Weer- en Sterrenkunde Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NVALTNederl Vereniging Artsen voor Longziekten en Tuberculose Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NVENederl Vereniging voor Ergotherapie Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NVUNederl Vereniging voor Urologie Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NWITNederl Wetenschappelijk Instituut voor Toerisme Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NCHNederlands Centrum voor Handelsbevordering Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NEXPRINederlands Expertise Centruum voor Ruimtelijke Informatiererwerkig Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NIAZNederlands Instituut voor Accreditatie van Ziekenhuizen Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NIBNederlands Instituut voor de Blaasmuziek Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NIVPNederlands Instituut Voor Persoonlijkheidsonderzoek Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NITGNederlands Instituut voor Toegepast Geowetenschap Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NSIJPNederlands Stamboek voor IJslandse Paarden Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NTVFNederlands Tijdschrift Voor Fytotherapie Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NTVHNederlands Tijdschrift Voor Heelkunde Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NTVMNederlands Tijdschrift Voor Mondhygi Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NTVONederlands Tijdschrift Voor Osteoporose Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NTVWNederlands Tijdschrift Voor Wondverzorging Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NGVENederlandsch Genootschap Voor Edelsteenkunde Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NBVHNederlandse Beroepsvereniging Voor Hypnotherapie Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NBVKNederlandse Beroepsvereniging Voor Kraamzorg Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NBVDNederlandse Bond Voor De Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NERONederlandse Federatie voor RaketOnderzoek Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NMVNederlandse Mij voor Verpleegkunde Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NOANederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NOVWNederlandse Organisatie Voor Wondverpleegkundigen Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NSMDNederlandse Stichting voor Manisch-Depressieven Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NSVVNederlandse Stichting Voor Verlichtingskunde Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NTVUNederlandse Tijdschrift Voor Urologie Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NVVBNederlandse Vereniging Voor Burgerzaken Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NVVCNederlandse Vereniging Voor Cardiologie Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NVVENederlandse Vereniging Voor Endodontologie Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NVVFNederlandse Vereniging Voor Fotonica Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NVVHNederlandse Vereniging Voor Hypnose Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NVVINederlandse Vereniging Voor Immunologen Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NVVKNederlandse Vereniging Voor Koude Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NVVLNEDERLANDSE VERENIGING VOOR LUCHTVAARTTECHNIEK Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NVVMNederlandse Vereniging Voor Microbiologie Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NVVRNederlandse Vereniging Voor Radiologie Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NVVSNederlandse Vereniging Voor Slechthorenden Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NVVVNederlandse Vereniging Voor Vlaggenkunde Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NGVVNetwerk Geestelijke Verzorging voor Veteranen Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NVGBNiet Voor Gevoelige Breinen Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NVDSNieuws Voor Doven en Slechthorenden Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NHCANoordHollands Centrum voor Amateurtoneel Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
NHOONoordhollands Harmonie Orkest voor Ouderen Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
OVMBOnderlinge Verzekering voor Middenstand en Beroepen Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
OHRAOnderlinge Waarborgmij voor Hogere RijksAmbtenaren Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
OVDKOndernemer Voor De Klas Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
OVVZOndernemersnetwerk Voor Vrouwen Zeeland Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
OVTVOntspanningsVereniging voor TropenVrienden Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
OVJLOnzin Voor Je Leven! Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
OWNOorlogsWet voor Nederland Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
OOVDOostelijke Ontspanningsvereniging Voor Doven Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
OCMWOpenbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
OOMOpl - en Ontwikkelingsfonds voor Het Metaalbewerkingsbedrijf Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
OLBOpleiding voor Lichaamsverzorgende Beroepen Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
OPDOSSOptimale Participatie voor Dove en Slechthorende Id Samenleving Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
OAEOrg voor Afrikaanse Eenheid Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
OAWSOrganisatie van Adviesbureaus voor Werving and Selectie Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
ODEOrganisatie voor Duurzame Energie Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
OESOOrganisatie voor Economisch Samenwerking and Ontwikkeling Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
OEESOrganisatie voor Eur Economisch Samenwerking Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
OGVOrganisatie voor Gerechtigheid and Vrede Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
OPGOrganisatie voor Paranormale Genezers Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
OSAOrganisatie voor Strategisch Arbeidsmarktonderzoek Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
OVSEOrganisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Eur Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
OVRIJOrganistatie voor Visserij in Rand- en IJsselmeer Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
OCIVOverlegCentrum voor Intregratie van Vluchtelingen Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
PCVDPermanent Comit Voor De Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
PCLPermanent Comité voor Levensmiddelen Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
PLOTPlaatselijk Loket voor Tewerkstelling Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
PIJPlaatsing in Een Inrichting voor Jeugdigen Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
PLVPlafform voor Landbouw- en Voedsel-ethiek Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
PIVPlatform voor Illegale Vluchtelingen Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
PVOOPlatform Voor Ondernemers Oegstgeest Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
PWVGProcesmatig Werken Voor Griffiers Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
PBGProefstation voor de Bloemisterijen en Glasgroenten Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
PCSMGProt Chr Stichting voor Maatschap Werk and Gezinsverzorg Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
PRIMOProvinciaal Instituut voor Maatschappelijke Ontwikkeling Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
PGDProvinciale Gezondheidsdienst voor Dieren Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
PRVMZProvinciale Raad voor de Volksgezondheid and Maatschappelijke Zorg Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
PVLOPublicatiefonds Voor Lich Opvoeding Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
RABINRaad van Advies voor Bibliotheekwesen en Informatieverzorging Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
RARORaad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
RVARaad Voor Accreditatie Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
RASRaad voor de Arbeidsverhoudingen in de Schoonmaak Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
RVDJRaad Voor De Journalistiek Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
RVDKRaad Voor De Kinderbescherming Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
RVDRRaad Voor De Rechtspraak Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
RRDRaad voor de RijksDienst Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
RVZRaad voor de Volksgezondheid en Zorg Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
RGORaad voor GezondheidsOnderzoek Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
RLGRaad voor Het Landelijk Gebied Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
ROBRaad voor het Openbaar Bestuur Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
RVMWRaad Voor Maatschappelijk Welzijn Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
RMORaad voor Maatschappelijke Ontwikkelingen Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
RVOZRaad Voor Ondernemend Zoetermeer Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
ROARaad voor Organisatie-Adviesbureaus Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
RROMRaad voor Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
RVWRaad voor Verkeer en Waterstaat Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
RWIRaad voor Werk en Inkomen Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
RAWOORaad voor Wetenschappelijk Onderzoek Ontwikkelingssamenwerking Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
RIAGGReg Instelling voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
RLARegeling voor Laagfrequente Aandoeningen Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
RTTRegie voor Telefonie en Telegrafie Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
RBARegionaal Bureau voor de Arbeidsvoorziening Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
RCORegionaal Centrum voor Ouderen-psychiatrie Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
RIGGRegionale Instelling voor de Geestelijke Gezondheidszorg Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
RMORegister voor Maatschappelijke Objecten Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
RIODRijks Instituut voor OorlogsDocumentatie Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
RSVZRijks-instituut voor de Sociale Verz Der Zelfstandigen Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
RIKZRijks-Instituut voor Kust en Zee Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
RINRijks-Instituut voor Natuurbeheer Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
RIKILTRijks-KwaliteitsInstituut voor Land- en Tuinbouwproducten Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
RKDRijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
RBTTRijksBureau voor Tabak en Tabaksproducten Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
RVARijksdienst voor ArbeidsVoorziening Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
RVAJRijksdienst Voor Arbeidsvoorziening Jaarverslag Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
RIJPRijksdienst voor de IJsselmeerPolders Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
RVVRijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
RDMZRijksDienst voor de MonumentenZorg Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
RDWRijksDienst voor Het Wegverkeer Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
RSZRijksdienst Voor Sociale Zekerheid Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
RIZIVRijksdienst voor Ziekte- en InvaliditeitsVerz Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
RIZARijksinstit voor Integraal Zoetwaterbeheer and Afvalwaterbehand Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
RIOZRijksInstituut voor Visserij OnderZoek Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
RIVORijksInstituut voor VisserijOnderoek Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
RBVMRuim Baan Voor Minderheden Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
SVDWSamen Voor De Wind Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
SOVONSamenw Organisaties voor VogelOnderzoek in Nederl Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
SBOSamenwerkende Bonden voor Ouderen Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
SIGSchaal voor Interpersoonlijk Gedrag Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
SIWSchaal voor Interpersoonlijke Waarden Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
SRKSchadeRegelingsKantoor Voor De RechtsbijstandsVerz Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
SVPSchoonmaakdiensten Voor Particulieren Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
SOFOKLESSociaal Fonds voor de Kennissector Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
SVMBSociaal Verzekeringsfonds voor Middenstand en Beroepen Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
SERVSociaal-Economische Raad voor Vlaanderen Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
SAROVSociale Arbeiders Radio Omroep voor Vlaanderen Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
SVHGSolidariteit Voor Het Gezin Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
SKVBSOLISTEN KAMPIOENSCHAPPEN VOOR BLAZERS Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
SSVJSterren Stralen Voor Jou Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
SGCSticht Geschillencommissies voor Consumentenzaken Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
SGVOStichting Gezondheid Voor Ouderen Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
SGDStichting Gezondheidszorg voor Dieren Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
SHISStichting Hervormde Internaten voor Schippersjeugd Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
SJVLStichting Jongerenactiviteiten Voor Litouwen Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
SKWOStichting Ko-ordinerend Welzijnswerk voor Ouderen Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
STIPLUStichting Pensioenfonds voor Langdurige Uitzendkrachten Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
SVSStichting tot Voorlichting voor Stotteraars Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
SVOSStichting VakOpl voor de Detailhandel in Schoenen Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
SASStichting Voor AfweerStoornissen Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
SBTStichting voor Bijzondere Tandheelkunde Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
STIBOKAStichting Voor Bodemkartering Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
SNAStichting voor de Nederlandse Archeologie Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
SPOTStichting voor de Promotie en Optimalisatie van TV-reclame Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
SMVPStichting voor Maatschappij Veiligheid en Politie Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
SVRZStichting Voor Regionale Zorgverlening Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
SSBStichting voor Studie- en Beroepskeuze Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
SZOHStichting Zorg voor Ouderen Harenkarspel Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
SKORTSyndicale Kamer Der Ondern voor Recuperatie van Textiel Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
TGVWTe Gek Voor Woorden Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
TEBODINTechnisch Bureau voor Ontwikkeling Der Industrie Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
THD-ATelefonische HulpDienst voor Agrariërs Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
TNVATest voor Niet-Verbale Abstactie Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
TOKTewerkstelling en Opleiding voor Kansarmen Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
TVBTijd Voor Bier Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
TVHOTijdschrift Voor Hoger Onderwijs Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
TVHBTijdschrift Voor Huurrecht Bedrijfsruimte Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
TVSGTijdschrift Voor Sociale Geschiedenis Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
TVVPTijdschrift Voor Vergoeding Personenschade Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
TVNRTrefpunt Voor Nieuwe Richtingen Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
TISBOTurks-Islamitische Bond voor Ouderen Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
USZOUitvoeringsinstel. Soc.Zekerheid voor Overheid en Onderwijs Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
UVEUnie Voor Europa Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
VNCVakbond voor Nederl. Cabine-personeel Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
VAMVakopl. voor Het Automob., Motorrijwiel & Aanverw.bedr. Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
VVMVakvereniging Voor Machinisten Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
VECTAVer. Org.-en voor Evenementen Concerten en Theater Activiteiten Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
VOIVer. van Opleidingsinstituten voor Informatica Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
VCNSVer. voor Christelijk Nationaal Onderwijs Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
VCPVVer. voor Consultatieve Psychiatrische Verpleegkunde Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
VEMWVer. voor Energie, Milieu en Water Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
VVLSVer. Voor Letselschade-Slachtoffers Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
VMDBVer. voor Manisch-Depressieven & Betrokkenen Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
VMRVer. voor Milieu-Recht Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
VNTVer. voor Natuur Therapie Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
VOMVer. voor Oppervlakte-technieken van Materialen Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
VKSVer. voor Ouders/familie van Kinderen met Stofwisselingsziekte Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
VPSTVer. voor Professionele Schaats Teams Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
VPGVer. voor Psycho-Geriatrie Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
VSNVer. voor Spierziekten Nederland Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
VVIVVer. voor Voedings- en Infusie Verpleegkundigen Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
VVWNVer. Voor Winterdepressie-patiënten Nederland Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
VZZVer. voor Zoogdierenkunde en Zoogdierenbescherming Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
VADVereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
VVAVereniging voor Auteursrecht Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
VHPVereniging voor Hoger Personeel Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
V-ICTVereniging voor Informatie- en Comm. Technologie Nederl. Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
VIROVereniging voor Internationale Rechts Orde Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
VOFFVereniging voor Onderzoek van Flora en Fauna Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
VPMVereniging voor PAAZ Managers Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
VVVVereniging voor Vreemdelingen Verkeer Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
VWNVereniging voor Waterleidingbelangen in Nederland Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
VWNHVereniging voor Windturbine-eigenaren in Noord-Holland Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
VBT-AMVVergunning voor Bepaalde Tijd Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
VVNORVertrouwensorganisatie Voor Nader Onderzoek Rechtspleging Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
VOAVerzend- en Ontvangststation voor Afnemers Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
VCKVlaams Centrum voor Kwaliteitszorg Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
VCOBVlaams Centrum voor Openbare Bibliotheken Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
VCMVlaams Commissariaat voor de Media Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
VFIKVlaams Fonds voor de Integratie van Kans-armen Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
VIGVlaams Instituut voor Gezondheidspromotie Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
VIREGVlaams Instituut voor Rationeel EnergieGebruik Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
VITOVlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
VNODIAVlaams-Nederl. OntmoetingsDag voor Industriële Archeologie Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
VLAMVlaamse Artsen voor het Milieu Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
VCIMVlaamse Centrum voor de Integratie van Migranten Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
VLACOROVlaamse Commissie voor de Ruimtelijke Ordening Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
VDABVlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling & Beroepsopleiding Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
VMWVlaamse Mij. voor Watervoorziening Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
VREGVlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
VVBADVlaamse Ver. voor Bibliotheek-, Archief- en Documentatiewezen Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
VVFVlaamse Ver. voor Familiekunde Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
VOVOVoorlichtingsbureau voor Voeding Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
VVKVoorzieningenfonds Voor Kunstenaars Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
VSOVrijwilligers Stichting voor Ontwikkelingslanden Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
WECWereld Evangelisatie voor Christus Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
WRRWetenschappelijke Raad voor Het Regeringsbeleid Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
ZCAZaans Centrum voor Amateurtoneel Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
ZVKZending Voor de Kerken Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
ZVKZendtijd Voor Kerken Acronym in DutchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym
IBN/BINInstitut Belge De Normalisation/Belgisch Instituut Voor Normalisatie Acronym in FrenchGeneral, Common Abbreviation, Slang, Acronym

Acronyms with VOOR LanguageCategory
NITGNederl Instituut voor Toegepaste Geowetenschap Acronym in DutchGeography, Geology, Acronym

Acronyms with VOOR LanguageCategory
BVDBasispartij voor Vernieuwing en Democratie Acronym in DutchGovernment, Politic, Public Administration, Acronym
BEABureau voor Economische Argumentatie Acronym in DutchGovernment, Politic, Public Administration, Acronym
CFCentrum voor Fondsenadministratie Acronym in DutchGovernment, Politic, Public Administration, Acronym
CPVVChristelijke Partij Voor Vrede! Acronym in DutchGovernment, Politic, Public Administration, Acronym
JOVDJongeren Org voor Vrijheid en Democratie Acronym in DutchGovernment, Politic, Public Administration, Acronym
PVDDPartij Voor De Dieren Acronym in DutchGovernment, Politic, Public Administration, Acronym
PVDIPartij Voor De Informstiesamenleving Acronym in DutchGovernment, Politic, Public Administration, Acronym
PVHNPartij Voor Het Noorden Acronym in DutchGovernment, Politic, Public Administration, Acronym
PVMZPartij Voor Meer Zelfstandigheid Acronym in DutchGovernment, Politic, Public Administration, Acronym
PNPPartij voor Nieuwe Politiek Acronym in DutchGovernment, Politic, Public Administration, Acronym
PRDVPartij voor Rechtvaardigheid, Daadkracht en Veiligheid Acronym in DutchGovernment, Politic, Public Administration, Acronym
PVVPartij voor Vrijheid and Vooruitgang Acronym in DutchGovernment, Politic, Public Administration, Acronym
VVDVolkspartij voor Vrijheid en Democratie Acronym in DutchGovernment, Politic, Public Administration, Acronym

Acronyms with VOOR LanguageCategory
CWICentrum voor Wiskunde en Informatica Acronym in DutchInformation Technology, Engineering, Acronym
DBNLDigitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren Acronym in DutchInformation Technology, Engineering, Acronym
NITAMNederl Internet ToegangAanbieders voor Marktwerking Acronym in DutchInformation Technology, Engineering, Acronym

Acronyms with VOOR LanguageCategory
BVOTBelgische Vereniging voor Orthopedie en Traumatologie Acronym in DutchMedicine, Acronym
BMCBureau voor Medicinale Cannabis Acronym in DutchMedicine, Acronym
CBSCentraalbureau voor Schimmelcultures Acronym in DutchMedicine, Acronym
CEDROCentrum voor DrugsOnderzoek Acronym in DutchMedicine, Acronym
IMEVOInstituut voor Medische Voorlichting Acronym in DutchMedicine, Acronym
NVMONederl Ver voor Medisch Onderwijs Acronym in DutchMedicine, Acronym
NVMMNederl Ver voor Medische Microbiologie Acronym in DutchMedicine, Acronym
NVMMNederl Ver voor Medische Milieukunde Acronym in DutchMedicine, Acronym
NVMONederl Ver voor Medische Oncologie Acronym in DutchMedicine, Acronym
NVMPNederl Ver voor Medische Polemologie Acronym in DutchMedicine, Acronym
NVVPNederlands Vereniging Voor Psychiatrie Acronym in DutchMedicine, Acronym
NVVANederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne Acronym in DutchMedicine, Acronym
NVENederlandse Vereniging voor Endocrinologie Acronym in DutchMedicine, Acronym
RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Acronym in DutchMedicine, Acronym
SIMAVISteun In Medische Aangelegenheden Voor Inheemsen Acronym in DutchMedicine, Acronym
VVGTVlaamse Vereniging voor Gedragstherapie Acronym in EnglishMedicine, Acronym

Acronyms with VOOR LanguageCategory
ACOMAlg. Chr. Organisatie voor Militairen Acronym in DutchMilitary, Acronym
VBMVereniging voor Belangenbehartiging Militairen Acronym in DutchMilitary, Acronym

Acronyms with VOOR LanguageCategory
RVTVRaad Voor de TransportVeiligheid Acronym in DutchPublic Service/Transport, Acronym
RMTRegie voor Maritiem Transport Acronym in DutchPublic Service/Transport, Acronym
VSTVer. voor Stadsvriendelijk Transport Acronym in DutchPublic Service/Transport, Acronym

Acronyms with VOOR LanguageCategory
KCAKatholiek Centrum voor Avondonderwijs Acronym in DutchReligious Acronym
KCLBKatholiek Centrum voor Lektuurinformatie en Bibliotheekvoorz Acronym in DutchReligious Acronym
KSCCKatholiek Soc Cult Centrum voor Rijn- and Binnenvaart Acronym in DutchReligious Acronym
KRKSKatholieke Raad voor Kerk en Samenleving Acronym in DutchReligious Acronym
VVKVlaanderen Voor Kristus Acronym in DutchReligious Acronym

Acronyms with VOOR LanguageCategory
AKIAcademie voor Kunst en Industrie Acronym in DutchEducation, School, College, University, Acronym
ALOAcademie voor Lichamelijke Opvoeding Acronym in DutchEducation, School, College, University, Acronym
BUVHBibliotheek Universiteit Voor Humanistiek Acronym in DutchEducation, School, College, University, Acronym
CBBCollege van Beroep voor Het Bedrijfsleven Acronym in DutchEducation, School, College, University, Acronym
CVACollege Voor Arbeidszaken Acronym in DutchEducation, School, College, University, Acronym
CVAKCollege Voor de Archeologische Kwaliteit Acronym in DutchEducation, School, College, University, Acronym
CTBCollege voor de Toelating van Bestrijdingsmid Acronym in DutchEducation, School, College, University, Acronym
CHGCollege voor HuisartsGeneeskunde Acronym in DutchEducation, School, College, University, Acronym
CSGCollege voor Sociale Geneeskunde Acronym in DutchEducation, School, College, University, Acronym
CZVCollege voor ZiekenhuisVoorzieningen Acronym in DutchEducation, School, College, University, Acronym
CVZCollege Voor Zorgeverzekeringen Acronym in DutchEducation, School, College, University, Acronym
HALOHaagse Academie voor Lichamelijke Opvoeding Acronym in DutchEducation, School, College, University, Acronym
HESHogeschool voor Economische Studies Acronym in DutchEducation, School, College, University, Acronym
HMTRHogeschool voor Muz en Theater in Rotterdam Acronym in DutchEducation, School, College, University, Acronym
IKSInstituut voor Kern- en Stralingsfysica Acronym in DutchEducation, School, College, University, Acronym
IKS-KULInstituut voor Kern- en Stralingsfysica-Katholieke Universiteit Leuven Acronym in DutchEducation, School, College, University, Acronym
IAVMInteruniversitaire Org voor Arbeidshygiëne, Veiligheid en Milieu Acronym in DutchEducation, School, College, University, Acronym
KNAWKon Nederl Academie voor Wetenschappen Acronym in DutchEducation, School, College, University, Acronym
KITKoninklijk Instituut voor de Tropen Acronym in DutchEducation, School, College, University, Acronym
KITLVKoninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde Acronym in DutchEducation, School, College, University, Acronym
NHTVNationale Hogeschool voor Toerisme and Verkeer Acronym in DutchEducation, School, College, University, Acronym
NAMSNederl Academie voor Medisch Secretaresse Acronym in DutchEducation, School, College, University, Acronym
NGJSNederlands Genootschaap voor Japanse Studien Acronym in DutchEducation, School, College, University, Acronym
NWONederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek Acronym in DutchEducation, School, College, University, Acronym
OCMAOpl School voor Chr Maatschappelijke Arbeid Acronym in DutchEducation, School, College, University, Acronym
PABOPedagogische Academie voor Basis Onderwijs Acronym in DutchEducation, School, College, University, Acronym
RVTRijkshogeschool voor Vertalers en Tolken Acronym in DutchEducation, School, College, University, Acronym
SPLSchool voor Politie Leiderschap Acronym in DutchEducation, School, College, University, Acronym
UVHUniversiteit Voor Humanistiek Acronym in DutchEducation, School, College, University, Acronym
VIBVlaams Interuniversitair Instituut voor Biotechnologie Acronym in DutchEducation, School, College, University, Acronym
ISVWInternationale School Voor Wijsbegeerte/ Acronym in EnglishEducation, School, College, University, Acronym
SVDTSchool voor de Toekomst Acronym in EnglishEducation, School, College, University, Acronym
SOVZStichting Opleidingsschool voor Ziekenverzorgenden Acronym in EnglishEducation, School, College, University, Acronym

Acronyms with VOOR LanguageCategory
NIBINederl Instituut voor Biologie Acronym in DutchScience, Unit Measure, Chemistry, Biology, Acronym
NIKHEFNederlands Institut voor Kern- en Hochenergiefysica Acronym in DutchScience, Unit Measure, Chemistry, Biology, Acronym
RIVONRijksInstit voor Veldbiologisch Onderzoek Tbv Het Natuurbehoud Acronym in DutchScience, Unit Measure, Chemistry, Biology, Acronym
VERONVereniging voor Experimenteel Radio Onderzoek Acronym in DutchScience, Unit Measure, Chemistry, Biology, Acronym
IVKSInstituut voor Kern- en Stralingsfysica Acronym in GermanScience, Unit Measure, Chemistry, Biology, Acronym

Acronyms with VOOR LanguageCategory
BWSBond voor Werknemers in de Sport Acronym in DutchSport, Acronym
CIOSCentraal Instituut voor de Opl van Sportleiders Acronym in DutchSport, Acronym
NEBASNSGNederl Bond voor Aangepaste Sporten and NSG Acronym in DutchSport, Acronym
NGSNederl Genootschap voor Sportmassage Acronym in DutchSport, Acronym
NISBNederl Instituut voor Sport en Beweging Acronym in DutchSport, Acronym
NISGNederl Instituut voor Sport en Gezondheid Acronym in DutchSport, Acronym
VSGVer. voor SportGeneeskunde Acronym in DutchSport, Acronym
Main Page | Translations | Mail Us | Legal | Cookie Policy | Submit your acronym!